Beleid

Wie ligt er nog wakker van mij?

Over het recht op kansrijk opgroeien van élk kind

Beslissen in het belang van het kind: een 5-stappenplan

Het inschatten, beoordelen en bepalen van het belang van een kind is in specifieke situaties zeker niet altijd een sinecure. KeKi ontwikkelde daarom samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind.

Actieplan Jeugddelinquentie - Een tekort aan cliëntexpertise

Op 9 juni 2023 lanceerden Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Hilde Crevits en Minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir, samen het actieplan Jeugddelinquentie. Dit actieplan dient een antwoord te zijn op de dynamische evoluties, tendensen en nieuwe uitdagingen binnen jeugddelinquentie.

Kind van de rekening?

Anno 2023 stellen we vast dat de overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp nog steeds tekorten vertoont waardoor kwetsbare jongvolwassenen door de mazen van het net vallen. Niet elke minderjarige met een beperking die in een multifunctioneel centrum voor jongeren met gedragsproblemen verblijft, heeft automatisch recht op een persoonsvolgend budget na jeugdhulp, ook al hebben velen er nood aan.

Asbestveilige voorzieningen

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. We ondersteunen zorgvoorzieningen om hun gebouwen asbestveilig te maken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen

We weten dat heel wat jongeren, waaronder minderjarigen, seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) stellen

Veilig verblijf: safety first?

Veilig Verblijf ontstond vanuit het vernieuwde decreet jeugddelinquentierecht. Sinds een jaar werken we met deze ‘nieuwe’ doelgroep. Is dit wel een nieuwe doelgroep? Wat maakt een verblijf of een begeleiding veilig? Hoe gaan we in de praktijk aan de slag en wat zijn de uitdagingen?

De onderwijs speedboot

Jongeren die het niet goed doen op school, moeten eerst terecht gewezen worden, als ze niet luisteren geschorst en vervolgens zal Welzijn het wel oplossen. Kort door de bocht? Jazeker!

Scan je aanpak rond gezond eetgedrag

Wil je als jeugdhulporganisatie graag meer, beter, passender, … inzetten op gezond eetgedrag?