Onderwijs

Te veel jongeren haken af op school. Is nieuwe kijk op leren een uitweg?

Jongerenbegeleider Nele Hugaert ziet veel jongeren uit de jeugdhulp afhaken op school. Dat blokkeert hun toekomst. Een bredere kijk op leren is een uitweg. Die vertrekt vanuit het leerrecht voor jongeren. Een nieuw schooljaar, een nieuw begin?

Sustainable Stories maakt kinderverhalen voor een betere planeet

Sustainable Stories is ontstaan uit het geloof dat iedereen een positieve verschilmaker kan worden. Zeker en vast de jongste generatie, want zij zullen de toekomst van ons planeet meer dan ooit bepalen.

Kwetsbare jongeren in het secundair onderwijs in de rode zone

Enkele weken geleden trokken de deeltijdse scholen aan de alarmbel. Gezien het uitdoofscenario van de onderwijsvorm Leren en Werken dreigen heel wat jongeren uit de boot te vallen. Met deze nota onderschrijven we vanuit de sector van NAFT, Aanloopfase en IBAL aanbieders deze zorg en lichten we hierop ons standpunt toe.

Hoger onderwijs in de jeugdhulp

We stellen vast dat het niet eenvoudig is voor jongeren uit de jeugdhulp om verder te studeren. Vanuit de overtuiging dat elk kind het recht heeft om zichzelf te ontplooien, zet Opgroeien bijkomend in om de drempels die er zijn weg te nemen en de goede voorbeelden bekend te maken. Vandaag gaan we in gesprek met Jana die er in slaagde om de stap naar hoger onderwijs te zetten, gesteund door een aan

Relationele continuïteit en gedeelde verantwoordelijkheid, een gesprek met Bruno Vanobbergen

In april 2019 zag het agentschap Opgroeien het levenslicht. Een belangrijke stap in een breder proces van integratie en samenwerking tussen diverse sectoren in de ondersteuning en zorg voor alle kinderen, jongeren en gezinnen.

Huiswerk in de leefgroep

Dankzij de kinder- en jongerenbevraging van het Kinderrechtencommissariaat en De Ambrassade weten we dat jonge kinderen uit jeugdhulp hun schoolachterstand hun hele schoolloopbaan meedragen.

Lancering Agora webzine!

Wij hebben groot nieuws: Eind september wordt het Agora webzine gelanceerd via agorawebzine.be!

Jongeren in transitie samen op kot in de Kiezelstraat

Jongeren die langere tijd in een residentiële setting verblijven moeten vaak uit noodzaak op korte termijn plots zelfstandig gaan wonen. Je herinnert je ongetwijfeld het verhaal van Jordy, een jongen van 19 jaar die moederziel alleen in een tentje..