Het inschatten, beoordelen en bepalen van het belang van een kind is in specifieke situaties zeker niet altijd een sinecure. KeKi ontwikkelde daarom samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind. Het plan biedt een kader voor alle praktijkwerkers die beroepsmatig of vrijwillig werken met kinderen en jongeren in diverse professionele contexten, zoals jeugdhulp, onderwijs, jeugdwerk en justitie…

Vijf stappen naar een beslissing in het belang van het kind

Het 5-stappenplan is een reflectietool die kan helpen om dergelijke kwaliteitsvolle beslissingen te nemen in belang van het kind. Bij elk dilemma, situatie of actie kan dit plan gevolgd worden op basis van belangrijke basisvoorwaarden en reflectievragen. Ook na afloop van een genomen beslissing geeft het plan de handvaten om de genomen stappen te evalueren.

De verschillende onderdelen van de het stappenplan zijn:

• Stap 1: De basisvoorwaarden

• Stap 2: Het kind of de jongere betrekken

• Stap 3: De situatie en de vraag

• Stap 4: De analyse en de afweging

• Stap 5: De beslissing

De eerste stap verduidelijkt een aantal belangrijke basisvoorwaarden die moeten voldaan worden bij beslissingen die betrekking hebben tot kinderen en jongeren. Daarna volgen er vier stappen met bijhorende vragen, die voorafgaand aan elk beslissingsproces worden doornomen. Hoewel het belangrijk is om de volgorde van het plan te respecteren, zal er ook niet altijd een antwoord komen op de vragen die gesteld worden.

Het gebruik van het stappenplan zorgt ervoor dat het belang van het kind of de jongere gemaximaliseerd wordt, dat er op een veelzijdige manier wordt gekeken naar de leefwereld van kinderen en jongeren en dat de kinderrechten in Vlaanderen maximaal gerealiseerd worden.

Meer informatie

Het stappenplan en bijhorende informatie kan men hier terugvinden.

Bronnen

https://www.vlaanderen.be/publicaties/in-5-stappen-naar-een-beslissing-in-het-belang-van-het-kind-handleiding

Nora Cnockaert I vzw Jongerenbegeleiding-Informant