Digitalisering

Webinar digicoach in zorg en welzijn

Collega’s die andere collega’s versterken rond digitale vaardigheden zijn digicoaches. Binnen het project Digivaardig in Zorg en Welzijn ontwikkelen Vivo en Mediawijs onder andere een blended vorming tot digicoach. In dit webinar wordt het project rond digicoaches voorgesteld en is er ruimte voor uitwisseling.

DigiZorg | Met LifeCity en LifeTree naar een geïntegreerde jeugdzorg

Voka en HoGent slaan de handen in elkaar om zorgprofessionals te inspireren over de digitale gesprekstools “LifeCity” en “LifeTree”. Deze digitale tools verbeteren hulpcontinuïteit en overdracht in de jeugdzorg. Op 23 mei vindt een inspiratienamiddag plaats in Steevliet rond de gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van kinderen en jongeren over sectoren heen.

Opleiding Mediacoach voor professionals die werken met personen met een beperking

Media is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Hetzelfde geldt voor personen met een beperking en dat brengt voor jou als professional ook uitdagingen met zich mee.

Het inzetten van digitale tools in de jeugdhulp

Ook anno 2023 staat de jeugdhulp voor grote uitdagingen met schrijnend personeelstekort, te kort aan opvangplaatsen, nood aan crisishulp… Digitalisering is ook zo’n bijkomende uitdaging die sedert de covid-pandemie in een stroomversnelling kwam. Dit zorgt ervoor dat jeugdhulpprofessionals keuzes moeten maken omtrent blended werken.