Opinie

Ongezouten, dwarsligger, doordenker, spraakmaker, hersenspinsel…

Lees meer

De druivelaar

Briek werkt als opvoeder en is in zijn vrije tijd bezig met slampoetry. Deze twee werelden vinden elkaar in deze beklijvende tekst die ons een authentieke opvoedersblik gunt achter de schermen van een organisatie voor bijzondere jeugdzorg.

L’amour ne se compte pas

Sabine Bourgeois, bevlogen voorzitter van Jo-In en directeur van vzw Oranjehuis, breekt een lans voor het nemen van olifantenpaadjes, de omwegen die ons versterken en tot passender antwoorden leiden op de uitdagingen die we binnen de jeugdhulp ondervinden. Dit in combinatie met de liefde die nodig is voor onze job en voor de kinderen, jongeren en gezinnen waarmee we samenwerken.

Onderwijs en welzijn hebben elkaar nodig

Voor jongeren met diverse kwetsbaarheden kan de inzet van verschillende partners, waarin samengewerkt wordt in een gedeelde verantwoordelijkheid, het verschil maken. Ook voor Rolando, een jongen van 14 jaar oud.

“If good people do nothing, bad things happen”

De titel is een stroperig citaat uit een even stroperige Hallmark-serie, maar met een ton aan waarheid in.

Wie ligt er nog wakker van mij?

Over het recht op kansrijk opgroeien van élk kind

Actieplan Jeugddelinquentie - Een tekort aan cliëntexpertise

Op 9 juni 2023 lanceerden Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Hilde Crevits en Minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir, samen het actieplan Jeugddelinquentie. Dit actieplan dient een antwoord te zijn op de dynamische evoluties, tendensen en nieuwe uitdagingen binnen jeugddelinquentie.

Vlaams Actieplan Jeugddelinquentie: Wat met vroeg en nabij?

“Mevrouw Reynders, u gaat nog van uw stoel vallen”, klonk het vorige maand op het raadgevend comité. Vorige week viel ik meermaals van mijn stoel bij het lezen van het Vlaams Actieplan Jeugddelinquentie.

Kind van de rekening?

Anno 2023 stellen we vast dat de overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp nog steeds tekorten vertoont waardoor kwetsbare jongvolwassenen door de mazen van het net vallen. Niet elke minderjarige met een beperking die in een multifunctioneel centrum voor jongeren met gedragsproblemen verblijft, heeft automatisch recht op een persoonsvolgend budget na jeugdhulp, ook al hebben velen er nood aan.

De onderwijs speedboot

Jongeren die het niet goed doen op school, moeten eerst terecht gewezen worden, als ze niet luisteren geschorst en vervolgens zal Welzijn het wel oplossen. Kort door de bocht? Jazeker!