Jong

Subsidiariteit in de praktijk?

In wat volgt neem ik jullie mee naar een tekst die ik een viertal jaar geleden schreef, vanuit een diepe verontwaardiging om wat zich aandiende in mijn werkcontext. De kinderen waarover ik schrijf verbleven op dat moment een tiental dagen in de voorziening.

CANNECT, verbinding per kano

cAnnect is een ervaringsgericht project voor jongeren en hun context waarbij de jongere samen met een contextfiguur en/of begeleider een ééndaagse of meerdaagse trektocht onderneemt per kano. Uitvalsbasis is de Ijzer met aansluitende waterwegen en waterlopen. Overnachten gebeurt met eenvoudig maar degelijk kampeermateriaal dat in alle seizoenen inzetbaar is.

Handle with Care: snelle steun op school kan en werkt

Handle with Care is een unieke samenwerking waarmee kinderen die slachtoffer zijn van ernstig huiselijk geweld, al de eerstvolgende schooldag, steun krijgen op hun school. En dat werkt! Deze snelle steun in een vertrouwde omgeving is van grote waarde voor het kind.

Samen plaatsen van broers/zussen? Bevindingen vanuit wetenschappelijk onderzoek

Relaties tussen brussen kunnen erg belangrijk zijn, zeker bij een uithuisplaatsing. Sommige auteurs omschrijven deze relaties als de meest belangrijke in het leven van uithuisgeplaatste kinderen. Hierbij moet niet enkel aan broers of zussen met een bloedband worden gedacht. Belevingsonderzoek bij pleegkinderen in Vlaanderen toont dat het concept “familie” de biologische of bloedverwantschap

Gingering

Ik heb onlangs een nieuw woord geleerd: ‘gingering’. Gingering is een courante praktijk in Ghana om kinderen te sanctioneren. Het bestaat erin dat een stuk geschilde gemberwortel wordt ingebracht in de anus (of in de vagina bij meisjes). Dat geeft fe

Preventie in de jeugdhulp

In dit artikel staan we stil bij het thema preventie, dat nog vaak onderbelicht blijft in de jeugdhulp. We gaan hiervoor aan tafel met Arnold Schaek (verantwoordelijke vzw Het Open Poortje) en Michel Vandenbroek (hoofddocent Gezinspedagogiek, Universiteit Gent). Beide heren hebben een sterke blik op het thema, respectievelijk als verantwoordelijke

Rebelleren kan je leren

Onze samenleving van vandaag heeft nood aan mensendie samenwerken, leiderschap tonen en creatief eninnovatief denken.

We geven ze hun dorp terug

Binnen het onderzoeksproject ‘Connecting the context’ (kortweg ‘CoCo-project’) wordt gezocht hoe er contextgericht gewerkt wordt/kan worden vanuit de leefgroep binnen de residentiële jeugdhulp.

Lancering Agora webzine!

Wij hebben groot nieuws: Eind september wordt het Agora webzine gelanceerd via agorawebzine.be!