Participatie

CANNECT, verbinding per kano

cAnnect is een ervaringsgericht project voor jongeren en hun context waarbij de jongere samen met een contextfiguur en/of begeleider een ééndaagse of meerdaagse trektocht onderneemt per kano. Uitvalsbasis is de Ijzer met aansluitende waterwegen en waterlopen. Overnachten gebeurt met eenvoudig maar degelijk kampeermateriaal dat in alle seizoenen inzetbaar is.

Studio JIJWEET

Vanaf 21 april reist de gloednieuwe radioshow ‘Studio JIJWEET’ elke woensdag 5 weken langs 5 jongerenvoorzieningen. Het initiatief komt van de Vlaamse Regering en Opgroeien en wil zo de stem van jongeren die in een jeugdvoorziening verblijven horen en hun verhalen en getuigenissen een warme plek geven.

Ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp: een hefboom voor participatie en vermaatschappelijking?

De inzet van vrijwillige en betaalde ervaringsdeskundigen neemt toe in verschillende sectoren van het sociaal domein, waaronder ook in de jeugdhulp. Het actieplan jeugdhulp 2.0 uit 2016, die de krachtlijnen voor de toekomstige jeugdhulp uitzet, verwijst expliciet naar het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen (Vandeurzen, 2016). Dit werd in 2018 beleidsmatig verankerd door het structure

Inspiratiedag werken met het participatiekompas

Een participatieve koers varen met je team? Hoe doe je dat? Hoe vergroot je participatie in je organisatie?Laat je inspireren door onze experten en volg onze workshop over hoe je het participatiekompas kan gebruiken.

Ervaringskennis in de jeugdhulp

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapte eind vorig jaar de subsidie voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede. Zowel voor organisaties als voor cursisten die dankzij de opleiding een tweede kans kregen een onbegrijpelijke beslissing. Ik praat hierover met Belinda, ervaringsdeskundige en Jonah Coudenys, pedagogisch verantwoordelijke bij vzw aPart.

Participatie in de jeugdhulp: van weten naar doen

Participatie gaat over kinderen en jongeren betrekken, naar hun stem luisteren en hier gewicht aan geven. Het gaat over het recht van kinderen en jongeren om deel te nemen aan de zaken die zij willen en die relevant voor hen zijn. Het betekent niet dat kinderen en jongeren zomaar het laatste woord krijgen, wel dat volwassenen hen serieus nemen en gehoor geven aan wat zij te zeggen hebben. Ook binn

KOPLR, een online spel om te werken aan je sociale netwerk

Een complimentje geven, vragen hoe het ermee gaat, iets attents doen, glimlachen, knipogen,…allemaal de meest doodnormale dagelijkse dingen die iedereen doet om contacten te leggen, vriendschappen te bouwen en onderhouden. Of toch niet? Veel mensen hebben het er moeilijk mee en zouden dit graag anders zien. Net voor hen hebben we KOPLR ontwikkeld. KOPLR is een gratis online spel, te vinden op www

Continuïteit

De hulp en begeleiding die jongeren krijgen valt in verschillende hokjes te delen. Hulp voor minderjarigen, hulp voor volwassenen, hulp van de Vlaamse overheid via jeugdhulp, hulp van de federale overheid wanneer ze via een opname psychische begeleiding krijgen... Hoe ervaren jongeren deze overgangen en wat denken zij over continuïteit?

Jij en Sterk Sociaal Werk

Jij zet je dagdagelijks in voor het welzijn van jongeren. Vanuit je rol als sociale professional word je telkens uitgedaagd om samen met jongeren een proces te gaan, te zorgen voor nabijheid, maar ook breed genoeg te kijken.