Boekbespreking

De slimme studiekeuze: waarom jongeren beter kiezen door loopbaangesprekken

Een verkeerde studiekeuze is één van de belangrijkste oorzaken van uitval in het eerste jaar hoger onderwijs. Slechts drie op de tien studenten slagen in hun eerste jaar voor al hun vakken. Studenten die een goede en doordachte studiekeuze maken, presteren beter.

Het kinderlijk trauma: verloren tussen tederheid en passie

Een goed begrip van trauma is niet meer weg te denken uit de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg. Trauma’s worden steeds centraler gesteld in het ontstaan van psychische moeilijkheden, of die nu kort erna of later - nachträglich - ontstaan. Zo worden bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematieken en psychose tegenwoordig als onlosmakelijk verbonden gezien met trauma.

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn

Zovele jaren geleden, kreeg Greet Demesmaeker in haar opleiding steevast mee dat ze als hulpverlener zeker niet te dichtbij mocht komen bij hulpvragers. Hoewel dit nooit goed aanvoelde, handelde ze volgens de principes die haar werden aangeleerd. Gaandeweg gaf ze gehoor aan haar kritisch buikgevoel en onderzocht ze het nog steeds relevante dilemma van afstand/nabijheid binnen de welzijnssector.

Schoolweigering. Als schoollopen niet meer lukt

“Ik bleef hem elke dag door de ochtend loodsen met troostende woorden, peptalk en tonnen geduld. Maar toen hij van de stress overgaf op mijn schoenen, is er echt iets geknapt in mij en heb ik hem gezegd dat hij niet meer naar school hoefde te gaan.” (Mama van een dertienjarige jongen die niet meer op school raakt.)