Trauma

OverHoop – Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel

Oproep voor organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunend aanbod voor de eerstelijn

Het kinderlijk trauma: verloren tussen tederheid en passie

Een goed begrip van trauma is niet meer weg te denken uit de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg. Trauma’s worden steeds centraler gesteld in het ontstaan van psychische moeilijkheden, of die nu kort erna of later - nachträglich - ontstaan. Zo worden bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematieken en psychose tegenwoordig als onlosmakelijk verbonden gezien met trauma.

Kinderen en trauma’s, nog beter en sterker in onze aanpak

Heel wat kinderen krijgen te maken met complexe en/of herhaalde traumatische ervaringen, zoals echtscheiding, geweld, psychische en/of verslavingsproblemen in het gezin, detentie of het overlijden van een ouder. Het ervaren van dergelijke trauma’s heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze impact beïnvloedt de levenskwaliteit, veerkracht en copingstrategieën.