Boekbespreking

Een beknopte bespreking van actuele en relevante boeken voor praktijkwerkers in de jeugdhulp. Wil je graag een suggestie doen voor een bespreking stuur dan een mailtje naar nora@jo-in.be .

Lees meer

De slimme studiekeuze: waarom jongeren beter kiezen door loopbaangesprekken

Een verkeerde studiekeuze is één van de belangrijkste oorzaken van uitval in het eerste jaar hoger onderwijs. Slechts drie op de tien studenten slagen in hun eerste jaar voor al hun vakken. Studenten die een goede en doordachte studiekeuze maken, presteren beter.

Het kinderlijk trauma: verloren tussen tederheid en passie

Een goed begrip van trauma is niet meer weg te denken uit de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg. Trauma’s worden steeds centraler gesteld in het ontstaan van psychische moeilijkheden, of die nu kort erna of later - nachträglich - ontstaan. Zo worden bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematieken en psychose tegenwoordig als onlosmakelijk verbonden gezien met trauma.

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn

Zovele jaren geleden, kreeg Greet Demesmaeker in haar opleiding steevast mee dat ze als hulpverlener zeker niet te dichtbij mocht komen bij hulpvragers. Hoewel dit nooit goed aanvoelde, handelde ze volgens de principes die haar werden aangeleerd. Gaandeweg gaf ze gehoor aan haar kritisch buikgevoel en onderzocht ze het nog steeds relevante dilemma van afstand/nabijheid binnen de welzijnssector.

Schoolweigering. Als schoollopen niet meer lukt

“Ik bleef hem elke dag door de ochtend loodsen met troostende woorden, peptalk en tonnen geduld. Maar toen hij van de stress overgaf op mijn schoenen, is er echt iets geknapt in mij en heb ik hem gezegd dat hij niet meer naar school hoefde te gaan.” (Mama van een dertienjarige jongen die niet meer op school raakt.)

Als liefde overleven wordt

Partnergeweld kan iedereen overkomen. Elke week sterft zowel in België als in Nederland minstens één vrouw aan de gevolgen van extreem partnergeweld. In Als liefde overleven wordt schetsen de auteurs aan de hand van het levensverhaal van Titi de eerste tekenen van misbruik, de manipulatieve strategieën van de dader en de langdurige gevolgen. Daarnaast lees je hoe je als buitenstaander de slachtoff

Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen

Kinderen zijn onze toekomst. Veel kinderen groeien op in veilige, warme nesten waar ze niets te kort komen. Vanuit deze veilige nesten leren ze de wereld te exploreren. Ze maken plezier met andere mensen, worden verzorgd wanneer ze vallen en creëren vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen. De wereld is een fijne plek om te vertoeven en wanneer het even niet meer gaat, kan je rekenen op and

(Sh)it happens

Opvoeders, hulpverleners, groepsbegeleiders, coördinatoren en directies vinden in (Sh)it happens heel wat praktisch bruikbare tips en technieken om het oplossingsgericht denken te implementeren in hun organisatie, hun team en tijdens het begeleiden van jongeren.

Waakzaam zorgen voor tieners

Eerlijk, me verleiden tot het lezen van een handboek voor praktijkwerkers vraagt tegenwoordig enig doorzettingsvermogen. Bijna twintig jaar in het praktijkveld van werken met tieners en hun ouders binnen de intense context van een OOOC, lonken bij thuiskomst vaak andere zaken dan met de neus gaan zitten boven weer een nieuw praktijkboek. Maar ondanks mijn initiële aarzeling wist Sven Bussens mij