Ethiek

Het minderjarige slachtoffer

In ‘Het minderjarige slachtoffer’ (Die Keure, 2021) analyseert een groep onderzoekers de rechtspositie van jongeren. Na een korte begripsafbakening en de (niet nieuwe) vaststelling dat er onduidelijkheid, verschillen en tekorten bestaan rond de procespositie en - bekwaamheid van minderjarigen, schetst Emma Hadermann in deel twee hoe slachtoffers een historische achterstand hebben in criminologisch

Ervaringskennis in de jeugdhulp

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapte eind vorig jaar de subsidie voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede. Zowel voor organisaties als voor cursisten die dankzij de opleiding een tweede kans kregen een onbegrijpelijke beslissing. Ik praat hierover met Belinda, ervaringsdeskundige en Jonah Coudenys, pedagogisch verantwoordelijke bij vzw aPart.

Relationele continuïteit en gedeelde verantwoordelijkheid, een gesprek met Bruno Vanobbergen

In april 2019 zag het agentschap Opgroeien het levenslicht. Een belangrijke stap in een breder proces van integratie en samenwerking tussen diverse sectoren in de ondersteuning en zorg voor alle kinderen, jongeren en gezinnen.

Gingering

Ik heb onlangs een nieuw woord geleerd: ‘gingering’. Gingering is een courante praktijk in Ghana om kinderen te sanctioneren. Het bestaat erin dat een stuk geschilde gemberwortel wordt ingebracht in de anus (of in de vagina bij meisjes). Dat geeft fe

Preventie in de jeugdhulp

In dit artikel staan we stil bij het thema preventie, dat nog vaak onderbelicht blijft in de jeugdhulp. We gaan hiervoor aan tafel met Arnold Schaek (verantwoordelijke vzw Het Open Poortje) en Michel Vandenbroek (hoofddocent Gezinspedagogiek, Universiteit Gent). Beide heren hebben een sterke blik op het thema, respectievelijk als verantwoordelijke

Van gevangenis naar loopplankhuis

Vzw De Huizen is een organisatie die sinds 2012 strijdt voor een nieuwe vorm van detentie, namelijk detentiehuizen.

Brantano

Na een voorjaar met steeds veranderende regels en afspraken die zowel het hulpverleningsaanbod aan cliënten als het welzijn van personeel onder druk zetten, is het hoog tijd voor een ander onderwerp: wachtlijsten.

Lancering Agora webzine!

Wij hebben groot nieuws: Eind september wordt het Agora webzine gelanceerd via agorawebzine.be!

JUMP! Een aanbod voor jongvolwassenen in Zuid-West-Vlaanderen.

Het zijn volop corona-tijden wanneer ik medio april met Marjan en Sabine via webcam een gesprek voer over het ontstaan en de uitbouw van JUM