Cachet

De stem van de jongere telt! Cachet is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. De initiatiefnemers van Cachet willen op een positieve manier aan de slag met hun ervaringen in de jeugdhulp en hebben daarom in 2011 Cachet vzw opgericht.

Lees meer

Continuïteit

De hulp en begeleiding die jongeren krijgen valt in verschillende hokjes te delen. Hulp voor minderjarigen, hulp voor volwassenen, hulp van de Vlaamse overheid via jeugdhulp, hulp van de federale overheid wanneer ze via een opname psychische begeleiding krijgen... Hoe ervaren jongeren deze overgangen en wat denken zij over continuïteit?

Huiswerk in de leefgroep

Dankzij de kinder- en jongerenbevraging van het Kinderrechtencommissariaat en De Ambrassade weten we dat jonge kinderen uit jeugdhulp hun schoolachterstand hun hele schoolloopbaan meedragen.

Corona door de ogen van jongeren

‘Het moment dat de ouders werden gebeld om te vragen of we vijf weken naar huis konden, kreeg ik schrik. Schrik dat papa ‘ja’ ging zeggen maar ook schrik dat papa ‘nee’ ging zeggen. Ik zag mezelf nooit vijf weken lang naar huis gaan, hoeveel ik ook v