Projecten

Praktijk in de kijker: Klimop dagbesteding

Een samenspel van factoren zorgt ervoor dat sommige jongeren moeite hebben met voltijds schoollopen. Om een volledige schooluitval en intensieve hulpverlening te voorkomen, biedt MFC Wagenschot schoolvervangende dagbesteding aan vanuit de dienst Klimop.

Databank kwaliteitsvolle praktijken: een stap vooruit in onderbouwd werken

De databank kwaliteitsvolle praktijken van Opgroeien is twee jaar geleden van start gegaan om het onderbouwd werken in de brede gezins- en jeugdhulpsector in Vlaanderen te stimuleren. Peter Casteur en Wim Sucaet blikken terug en kijken vooruit.

'k Blijf staan: een spel over de methodiek van Nieuwe Autoriteit

Zoë Alaerts uit Scherpenheuvel studeerde dit jaar af van haar bachelor orthopedagogie aan Hogeschool Vives. Voor haar bachelorproef ontwikkelde ze het spel ‘k Blijf staan’ dat hulp biedt bij de methodiek van Nieuwe Autoriteit. Nieuwe Autoriteit is een veelgebruikte methodiek binnen de jeugdhulp, waarin Zoë ook tewerkgesteld is bij Mariahuis vzw.

Icoba ontwikkelt de Babbeldoos

Met de Babbeldoos maak je lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag bespreekbaar in jouw organisatie. Je komt tot afspraken om er beter mee om te gaan. Zo geef je een aanzet om beleid te ontwikkelen of bij te sturen.

Preventie van middelenmisbruik bij jongeren uit het BuSO: een pilootproject van De Sleutel

Jongeren met specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften lopen een hoger risico om een verslavingsproblematiek te ontwikkelen in de adolescentie en volwassenheid, blijkt uit veelvuldig wetenschappelijk onderzoek.

Reikt de Ideale Wereld in de jeugdhulp ooit verder dan een verre droom?

In 2021 lanceerde het agentschap Opgroeien, in samenwerking met het VAPH en het Agentschap Zorg & Gezondheid, het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’. De oproep is gericht op het verbeteren van de ondersteuning van kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp. Hoe verlopen de projecten momenteel en welke lessen kunnen er al getrokken worden uit dit project?

OverHoop – Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel

Oproep voor organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunend aanbod voor de eerstelijn

Applying safe behaviours: preventie en reactie op peer-to-peer geweld

Kinderen en jongeren die opgroeien zonder ouders en in kwetsbare gezinnen krijgen vaker te maken met zoals misbruik, stress, geweld en sociale-en emotionele gedragsproblemen. Als gevolg daarvan worden ze vaker een doelwit of aanstichter van peer-to-peer geweld.

Open Huis gaat zomeren!

Op vrijdag 30 juni viert Oranjehuis vzw de start van de vakantie