Artikel

Lees de nieuwste jeugdhulp artikels.

Lees meer

Beslissen in het belang van het kind: een 5-stappenplan

Het inschatten, beoordelen en bepalen van het belang van een kind is in specifieke situaties zeker niet altijd een sinecure. KeKi ontwikkelde daarom samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind.

Applying safe behaviours: preventie en reactie op peer-to-peer geweld

Kinderen en jongeren die opgroeien zonder ouders en in kwetsbare gezinnen krijgen vaker te maken met zoals misbruik, stress, geweld en sociale-en emotionele gedragsproblemen. Als gevolg daarvan worden ze vaker een doelwit of aanstichter van peer-to-peer geweld.

Op zoek naar systeemfouten in de jeugdhulp

Menig hulpverlener kent de complexiteit van het huidige jeugdhulplandschap en het machteloze gevoel dat er soms mee verbonden is, wanneer er hulp gezocht wordt. Cliënten mogen dan al over een netwerk beschikken en competenties en rechten bezitten; maar wat betekent een begrip als ‘zelfregie’ eigenlijk nog?

De Koesterdoos

De afgelopen maand stelde Pleegzorg West-Vlaanderen de Koesterdoos voor aan haar begeleidingsteams. De Koesterdoos helpt pleegkinderen de rode draad van hun leven zichtbaar te maken, terug te vinden of vast te houden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen

We weten dat heel wat jongeren, waaronder minderjarigen, seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) stellen

Veilig verblijf: safety first?

Veilig Verblijf ontstond vanuit het vernieuwde decreet jeugddelinquentierecht. Sinds een jaar werken we met deze ‘nieuwe’ doelgroep. Is dit wel een nieuwe doelgroep? Wat maakt een verblijf of een begeleiding veilig? Hoe gaan we in de praktijk aan de slag en wat zijn de uitdagingen?

Camping Switch: Jongeren in hun kracht

Jongeren in hun kracht zetten, dat is het ultieme doel van Camping Switch. Camping Switch is het nieuwe project van De Switch, een werking van jeugdhulporganisatie De Wissel vzw. Geïnspireerd op het tv-programma "De Kemping", wordt er deze zomer een camping georganiseerd voor en door de jongeren, de context en de nabije buurt van de Switch.

Druk op de eerste lijn: zie jij nog het bos door de bomen?

De voorbije jaren introduceerde de Vlaamse overheid diverse theoretische concepten en visies om de zorg te vermaatschappelijken en te versterken. De hulp-en dienstverlening vanop de 'eerste lijn' is daardoor volop in beweging en dit heeft gevolgen voor de dagdagelijkse praktijk van sociale professionals. Zie jij nog het bos door de bomen?

Het inzetten van digitale tools in de jeugdhulp

Ook anno 2023 staat de jeugdhulp voor grote uitdagingen met schrijnend personeelstekort, te kort aan opvangplaatsen, nood aan crisishulp… Digitalisering is ook zo’n bijkomende uitdaging die sedert de covid-pandemie in een stroomversnelling kwam. Dit zorgt ervoor dat jeugdhulpprofessionals keuzes moeten maken omtrent blended werken.