Artikel

Lees de nieuwste jeugdhulp artikels.

Lees meer

Gameverslaving: Inzicht en Hulp

De term gameverslaving is niet meer nieuw, en toch roept het bij velen nog heel wat vraagtekens op. Waarom belandt 3 % van jongeren in een gameverslaving? Welk profiel hebben zij? Waar schiet de bestaande hulpverlening nog vaak tekort? En hoe kunnen we dit verbeteren? In dit artikel deelt Matthias Dewilde, ervaringsdeskundige en oprichter van GameChangers, zijn eigen verhaal en inzichten voor hu

Databank kwaliteitsvolle praktijken: een stap vooruit in onderbouwd werken

De databank kwaliteitsvolle praktijken van Opgroeien is twee jaar geleden van start gegaan om het onderbouwd werken in de brede gezins- en jeugdhulpsector in Vlaanderen te stimuleren. Peter Casteur en Wim Sucaet blikken terug en kijken vooruit.

'k Blijf staan: een spel over de methodiek van Nieuwe Autoriteit

Zoë Alaerts uit Scherpenheuvel studeerde dit jaar af van haar bachelor orthopedagogie aan Hogeschool Vives. Voor haar bachelorproef ontwikkelde ze het spel ‘k Blijf staan’ dat hulp biedt bij de methodiek van Nieuwe Autoriteit. Nieuwe Autoriteit is een veelgebruikte methodiek binnen de jeugdhulp, waarin Zoë ook tewerkgesteld is bij Mariahuis vzw.

Preventie van middelenmisbruik bij jongeren uit het BuSO: een pilootproject van De Sleutel

Jongeren met specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften lopen een hoger risico om een verslavingsproblematiek te ontwikkelen in de adolescentie en volwassenheid, blijkt uit veelvuldig wetenschappelijk onderzoek.

Reikt de Ideale Wereld in de jeugdhulp ooit verder dan een verre droom?

In 2021 lanceerde het agentschap Opgroeien, in samenwerking met het VAPH en het Agentschap Zorg & Gezondheid, het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’. De oproep is gericht op het verbeteren van de ondersteuning van kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp. Hoe verlopen de projecten momenteel en welke lessen kunnen er al getrokken worden uit dit project?

Het Sensoa Vlaggensysteem

Hoe ga je als professional om met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag? Het Sensoa Vlaggensysteem is dé methodiek die je daarbij helpt. Ontdek het vanaf nu gratis, met de gloednieuwe online cursus van Sensoa. Je leert seksueel gedrag inschatten dankzij 6 objectieve criteria én je oefent meteen zelfstandig hoe je pedagogisch kan reageren, met concrete voorbeelden.

Beslissen in het belang van het kind: een 5-stappenplan

Het inschatten, beoordelen en bepalen van het belang van een kind is in specifieke situaties zeker niet altijd een sinecure. KeKi ontwikkelde daarom samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een stappenplan over het belang van het kind.

Applying safe behaviours: preventie en reactie op peer-to-peer geweld

Kinderen en jongeren die opgroeien zonder ouders en in kwetsbare gezinnen krijgen vaker te maken met zoals misbruik, stress, geweld en sociale-en emotionele gedragsproblemen. Als gevolg daarvan worden ze vaker een doelwit of aanstichter van peer-to-peer geweld.

Op zoek naar systeemfouten in de jeugdhulp

Menig hulpverlener kent de complexiteit van het huidige jeugdhulplandschap en het machteloze gevoel dat er soms mee verbonden is, wanneer er hulp gezocht wordt. Cliënten mogen dan al over een netwerk beschikken en competenties en rechten bezitten; maar wat betekent een begrip als ‘zelfregie’ eigenlijk nog?