Niet te missen

Wat vind jij ervan?

Wat als het even niet meer gaat? Wat als het echt niet meer gaat? De Jeugdhulp in Vlaanderen is al sinds jaar en dag - al dan niet rechtstreeks - toegankelijk voor jongeren met diverse problematieken. Tijdens de laatste twee decennia werd echter duidelijk dat er hoge nood was aan een hervormde en vooral meer integrale visie op deze jeugdhulp. Het jeugdhulplandschap was te complex geworden en de focus lag soms verkeerd. De hertekening en hervorming werd ingezet. Diverse documenten, zoals het vernieuwde Decreet Integrale Jeugdhulp (2013) en visieteksten binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, beschrijven de fundamenten van de vernieuwde visie waarop ook de komende jaren verder zal worden ingezet. Het doel is om een krachtgerichte en vraaggestuurde jeugdhulp te realiseren. Er wordt hierbij sterk de nadruk gelegd op het realiseren van meer empowerment, participatie, kwaliteitsvolle zorg op maat, vermaatschappelijking van de zorg, zorgcontinuïteit en handelingsgerichtheid. De jongere en zijn context worden centraal geplaatst. Bovendien zal er worden ingezet op het vereenvoudigen en flexibeler maken van de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Het EFQM model, sterker vooruit

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Termen die maar al te vaak gebruikt worden en waar men niet altijd even nauwgezet mee omspringt. Ze stralen ambiguïteit uit en worden maar al te vaak in een veel te enge context geplaatst. Nochtans vormen ze een mooi beeld van hoe het EFQM model succes wil introduceren in organisaties. Kwaliteit die doorheen je bedrijfscultuur vervlochten geraakt in alles wat je doet en uitstraalt, duurzaamheid die gericht is op het toekomstperspectief van je organisatie en innovatie die je in staat stelt om je doelen te bereiken en je bestendig maakt tegen alle komende veranderingen. Het EFQM-verhaal gaat over het verbeteren van elke organisatie en hoe je kan omgaan met verandering en transformatie. Nu misschien meer dan ooit een verhaal om even bij stil te staan en uit te leren.

Preventie in de jeugdhulp

In dit artikel staan we stil bij het thema preventie, dat nog vaak onderbelicht blijft in de jeugdhulp. We gaan hiervoor aan tafel met Arnold Schaek (verantwoordelijke vzw Het Open Poortje) en Michel Vandenbroek (hoofddocent Gezinspedagogiek, Universiteit Gent). Beide heren hebben een sterke blik op het thema, respectievelijk als verantwoordelijke en als professor. Een belangrijke eerste vraag is dan ook wat we onder preventie verstaan.

Nieuwe artikels

Bedankt Leden!

Deze website is mogelijk gemaakt door onze leden:

Word ook lid

Eerder verschenen

Begeleiding in tijden van corona

De coronacrisis legt een enorme druk op onze gezondheidszorg en op onszelf, als zorgprofessionals. De situatie kan stress en onrust opleveren om verschillende redenen.

Resilience of parents in a changing world

"It takes a whole village to raise a child" is an old African saying. Our world is subject to various changes.

Jij en Sterk Sociaal Werk

Jij zet je dagdagelijks in voor het welzijn van jongeren. Vanuit je rol als sociale professional word je telkens uitgedaagd om samen met jongeren een proces te gaan, te zorgen voor nabijheid, maar ook breed genoeg te kijken.

Relatie tussen jongeren en begeleiders in Jeugdhulp sterker dan corona: band blijft even nabij

Jongeren in de Jeugdhulp voelen zich nog steeds even sterk verbonden met hun begeleiders als voor de start van de coronacrisis. Dat blijkt uit een bevraging van SOS Kinderdorpen en het agentschap Opgroeien.

Rebelleren kan je leren

Onze samenleving van vandaag heeft nood aan mensendie samenwerken, leiderschap tonen en creatief eninnovatief denken.

Zorg voor het klimaat

We nodigen u van harte uit voor de webinarreeks ‘Zorg voor het klimaat’ op 8, 12, 14, 27 en 29 oktober. Deze online sessies vervangen de eerder aangekondigde studiedagen.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update met onze meest recente artikels in je mailbox

Bedankt!
Binnenkort krijg je de nieuwsbrief van Agora.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bezoek onze vormingsdienst Informant

Agora webzine is een onderdeel van Vzw Jo-In dat de vormingsdienst Informant organiseert.

Lees meer