Netwerkvorming

Reikt de Ideale Wereld in de jeugdhulp ooit verder dan een verre droom?

In 2021 lanceerde het agentschap Opgroeien, in samenwerking met het VAPH en het Agentschap Zorg & Gezondheid, het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’. De oproep is gericht op het verbeteren van de ondersteuning van kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp. Hoe verlopen de projecten momenteel en welke lessen kunnen er al getrokken worden uit dit project?

Op zoek naar systeemfouten in de jeugdhulp

Menig hulpverlener kent de complexiteit van het huidige jeugdhulplandschap en het machteloze gevoel dat er soms mee verbonden is, wanneer er hulp gezocht wordt. Cliënten mogen dan al over een netwerk beschikken en competenties en rechten bezitten; maar wat betekent een begrip als ‘zelfregie’ eigenlijk nog?