Justitie

Studienamiddag “Jeugdbeschermingsrecht in evolutie”

Zopas is een nieuwe versie van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht verschenen. Het vernieuwde handboek is het resultaat van talloze ontwikkelingen en hervormingen in het jeugdbeschermingsrecht en is gericht op eenieder met interesse in de materie. Het handboek biedt niet alleen een overzicht van het huidig jeugdhulprecht en het jeugddelinquentierecht, maar staat ook stil bij de historisch evolutie

Het minderjarige slachtoffer

In ‘Het minderjarige slachtoffer’ (Die Keure, 2021) analyseert een groep onderzoekers de rechtspositie van jongeren. Na een korte begripsafbakening en de (niet nieuwe) vaststelling dat er onduidelijkheid, verschillen en tekorten bestaan rond de procespositie en - bekwaamheid van minderjarigen, schetst Emma Hadermann in deel twee hoe slachtoffers een historische achterstand hebben in criminologisch

Gingering

Ik heb onlangs een nieuw woord geleerd: ‘gingering’. Gingering is een courante praktijk in Ghana om kinderen te sanctioneren. Het bestaat erin dat een stuk geschilde gemberwortel wordt ingebracht in de anus (of in de vagina bij meisjes). Dat geeft fe

Van gevangenis naar loopplankhuis

Vzw De Huizen is een organisatie die sinds 2012 strijdt voor een nieuwe vorm van detentie, namelijk detentiehuizen.

Lancering Agora webzine!

Wij hebben groot nieuws: Eind september wordt het Agora webzine gelanceerd via agorawebzine.be!

JUMP! Een aanbod voor jongvolwassenen in Zuid-West-Vlaanderen.

Het zijn volop corona-tijden wanneer ik medio april met Marjan en Sabine via webcam een gesprek voer over het ontstaan en de uitbouw van JUM

Decreet Jeugddelinquentierecht

Na jaren van maatschappelijk debat en inhoudelijke uitwisseling met alle rechtstreeks betrokkenen krijgt een nieuw decreet vorm. Het decreet jeugddelinquentierecht wordt definitief goedgekeurd na de politieke besluitvorming en kende een stapsgewijze

Cartoon van Roman

Cartoon van Roman, op basis van ervaringen van jongeren actief binnen vzw Cachet.