Eerstelijn

Op zoek naar systeemfouten in de jeugdhulp

Menig hulpverlener kent de complexiteit van het huidige jeugdhulplandschap en het machteloze gevoel dat er soms mee verbonden is, wanneer er hulp gezocht wordt. Cliënten mogen dan al over een netwerk beschikken en competenties en rechten bezitten; maar wat betekent een begrip als ‘zelfregie’ eigenlijk nog?