Aankondiging

Blikvangers in de jeugdhulp in de kijker.

Lees meer

Icoba ontwikkelt de Babbeldoos

Met de Babbeldoos maak je lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag bespreekbaar in jouw organisatie. Je komt tot afspraken om er beter mee om te gaan. Zo geef je een aanzet om beleid te ontwikkelen of bij te sturen.

Jup! vzw presenteert: ik-versterkend improtheater

Jup! vzw organiseert zelf eigen (gratis) workshopreeksen voor jongeren in een open aanbod, maar komen ook op vraag langs op jouw school, in jouw jongerenorganisatie,...

Trefdag Alternatieve woonvormen

Hoe het recht op wonen garanderen voor personen in kwetsbare posities? Alternatieve woonvormen bieden kansen. Op 12 december zijn ze het thema van een SAM-trefdag voor sociale professionals.

Nieuw platform Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Ontdek de aanbevelingen uit de richtlijnen van het Steunpunt WVG, tips, materialen en vormingen op het nieuwe platform Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Studiedag Casusgerichte diagnostiek over de muren heen

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek organiseert de studiedag Casusgerichte diagnostiek over de muren heen.

Weerbaarheidstraining voor jongeren

MFC Heynsdaele organiseert weerbaarheidstraining voor jongeren van 10 tot 18 jaar, midden in de natuur en onder leiding van ervaren trainers.

Gezonde Kost

Wil je graag een gezond(er) potje aanbieden dat in de smaakvalt bij jullie publiek?Schrijf je in voor Gezonde Kost op 23 november!

OverHoop – Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel

Oproep voor organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunend aanbod voor de eerstelijn