Wanneer kinderen naar aanleiding van deze ingrijpende gebeurtenissen posttraumatische stress ontwikkelen, spreekt men van ‘getraumatiseerde kinderen’. Ze kunnen in het dagelijkse leven totaal onverwacht, door een kleine onbewuste trigger, terug in de traumatische ervaring gekatapulteerd worden en daar het gedrag naar stellen. Zelfs al dreigt er op dat moment geen reëel gevaar. Het is overlevingsgedrag dat hen in vroegere situaties geholpen heeft door te vluchten, te vechten of te bevriezen, maar in de huidige omstandigheden als raar, lastig of moeilijk ervaren wordt door de buitenwereld. Het zijn kinderen die vaak als onhandelbaar of juist onzichtbaar omschreven worden. Hierdoor stoten ze mensen af. Onbewust is dat wat ze willen, aangezien ze ervan overtuigd zijn dat mensen er toch enkel zijn om hun pijn te doen. Toch zijn het net sterke, stabiele relaties met andere mensen die hen kunnen helpen in de weg naar herstel.

Wie anders dan andere mensen kunnen de kinderen laten zien dat ze er niet alleen voor staan? Dat ze wel de moeite waard zijn? Dat het niet de kinderen zijn die schuld hebben aan de dingen die hen overkomen zijn? Hiervoor moeten die andere mensen wel kortbij kunnen komen. En dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Net omdat deze kinderen een systeem hebben ontwikkeld om anderen op afstand te houden.

Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen is erop gericht de lezer op een laagdrempelige manier te informeren over de gevolgen van traumatische ervaringen bij jonge kinderen. De gevolgen op de ontwikkeling van hun brein en stresssysteem en de invloed daarvan op hun innerlijke overtuigingen en het zichtbare gedrag. Pas wanneer we dat begrijpen, zullen we in staat zijn op een adequate manier met deze kinderen in verbinding te treden en hen de zorgen te bieden die ze verdienen.

Naast het theoretische stuk, bevat de gids een heel aantal praktische aanbevelingen om in contact te treden met de kinderen, hen te helpen hun emoties te herkennen en te reguleren en positieve neurale verbindingen te schrijven naast de reeds aangelegde verbindingen gericht op een onveilige wereld. Zo kan jij, als hulpverlener, (pleeg)ouder, leerkracht, sporttrainer,… de levensbelangrijke schakel worden in de weg naar herstel van deze kinderen.

De digitale versie van Eerste Hulp Aan Getraumatiseerde Kinderen kan gratis opgevraagd worden via florianvancampenhout@gmail.com

Florian Van Campenhout