Afstand vs. nabijheid?

Professionals binnen de zorg-en welzijnssector gaan een relatie aan met mensen die een bepaalde behoefte hebben aan ondersteuning, dit ongeacht van de hulpverlenende context waarin men terecht komt. Binnen deze relatie worden hulp-of zorgvragers vaak door hulpverleners op een professionele afstand gehouden. Greet Demesmaeker ervoer zelf binnen haar opleiding tot hulpverlener zelf dat nabijheid werd afgeraden en dat er altijd enige afstand tot de ander bewaard moest worden. Dit terwijl heel wat onderzoek net aantoont dat een begeleidingstraject grotere slaagkansen heeft wanneer er sprake is van een nabije persoonlijk-professionele relatie.

Zovele jaren later worden er steeds meer kaders en methodieken ontwikkeld die het relationele aspect binnen de hulpverlening centraal plaatsen. Ook steeds meer getuigenissen van cliënten tonen aan de relatie met professionals een belangrijke rol speelt in de ervaring van hulpverlening.

Ondanks deze ontwikkelingen, blijft het dilemma binnen hulpverlening bestaan. Wat is een goede balans tussen nabijheid en afstand? Hoe dichtbij mag je komen bij hulpvragers? Wat kan je delen, wat niet? Deze vragen blijven om een duidelijk antwoord vragen. Net daarom schreef ze het praktijkboek “relationeel werken in zorg en welzijn”. Via het boek biedt Greet Demesmaeker een leidraad aan om als hulpverlener een persoonlijk-professionele relatie aan te gaan en te vertrekken vanuit een nabije en persoonlijke ontmoeting.

Het KEUVEL-kader als leidraad

Op basis van de eigen ervaringen en de vele praktijkverhalen, ontwikkelde Greet het zogenaamde KEUVEL-kader. Het Keuvel-kader is een eclectische benadering en omarmt alle bouwstenen die hulpverleners uitnodigen om een nabije en relationele houding aan te nemen:

K Kracht en kwetsbaarheid als kunst

E Eigen regie vanuit een empowerende houding

U Uitnodigend en uniek

V Veiligheid en vertrouwen vanuit verbinding

E Empathie vanuit echtheid

L Liefdevol door een luisterende houding

Achtergrond

Greet noemt de benadering ook graag ‘het deskundig keuvelen’. De boodschap is dus om als hulpverlener toch die vertrouwensband te gaan opbouwen, waarbij men nabij en naast de hulpvrager kan staan. Dit wel met de nodige vakkennis, kennis van zaken en op grond van rede. Vanuit praktische wijsheid, normatieve professionalisering en vakmanschap is een hulpverlener in staat om een vertrouwensrelatie aan te gaan, dit van mens tot mens.

Binnen het boek ‘Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn’ wordt niet enkel de theoretische achtergrond van het relationeel werken in de zorg en het KEUVEL-kader uitgebreid toegelicht, maar wordt ook elke bouwsteen van het KEUVEL-kader verder uitgelicht aan de hand van een casus, wordt het kader gekoppeld aan concrete praktijkervaringen en wordt het belang van reflectie omschreven.

Met andere woorden: het boek biedt een actueel en praktisch kader voor elke hulpverlener die het aangaan van een professionele relatie vooropstelt in het hulpverlenen.

Praktijkboek relationeel werken in zorg en welzijn

Greet Demesmaeker
Uitgeverij Coutinho
Meer info

Greet Demesmaeker heeft een master Special Educational Needs en is praktijkgericht orthopedagoog. Ze is als lector en onderzoeker verbonden aan de bacheloropleiding Orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen. Daarvoor werkte ze 21 jaar in de zorg-en welzijnssector.