JEZ! gaat over kansen creëren en versterken voor alle jongeren in de samenleving. Deze goeddoelactie heeft daarom tot doel om geld in te zamelen voor organisaties die zich op verschillende manieren inzetten voor jonge mensen.

Op 30 januari werd het startschot gegeven aan de goeddoelactie voor en door jongeren. Maar liefst 200 projecten werden geselecteerd uit de ingediende voorstellen. Alle organisaties die op één of andere manier betrokken zijn bij jongeren tussen 6 en 21 jaar, konden een projectvoorstel indienen bij de Koning-Boudewijnstichting. Het gaat onder andere over jeugdhulporganisaties, scholen, sociaal-culturele organisaties, maar ook scholen en sportclubs. De actie kwam er niet zomaar, maar is de waardige opvolger van de voormalige Rode Neuzen Dag. 

De komende maanden zal er zoveel mogelijk geld ingezameld worden en zal JEZ! zich engageren om in de mate van het mogelijke acties van organisaties publiekelijk te ondersteunen via de beschikbare mediakanalen en logistieke steun aan bij de fundraising.

Ook de projecten van enkele leden van Jo-In vzw, waaronder: De Patio, Vzw Jeugdzorg, De Walhoeve, Oranjehuis vzw en Pieter Simeon, werden geselecteerd om aan de actie deel te nemen. Samen met ongeveer 200 andere organisaties zetten ze zich in via verschillende acties, donaties en andere fundraising events. Graag stellen we de projecten van onze leden even voor:

De Patio

De Patio is een vereniging van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio van Brugge. Betrokken en met kracht, dat is de leuze waar de Patio voor staat. Via hun actie 'Jong Geweld, Geweldig Jong' wil De Patio een vrijetijds- en sportaanbod samenstellen voor jongeren uit kwetsbare situaties. Door middel van sport, creativiteit en coaching zetten ze de jongeren aan om actief aan de slag te gaan. Meer informatie

Vzw Jeugdzorg

Vzw Jeugdzorg biedt meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst. Bij Jeugdzorg wordt er een nieuwe atelierwerking opgericht, namelijk de "Oilsjterse Atelierweirking". Hierbij willen ze zorgen voor verbinding tussen jongeren, begeleiders en vrijwilligers door samen dingen te doen. Binnen een vaste structuur wordt er een aanbod van meerdere ateliers aangeboden, waaronder: werken met elektriciteit, legotechnics, multimedia, fotografie, grafitti, houtbewerking, koken, handwerken... Hierbij is het doel om jongeren warm te maken en de kans te geven om te experimenten in allerhande activiteiten waarbij ze leren om hun verantwoordelijkheid te nemen en sociale vaardigheden te versterken.  Meer informatie

De Walhoeve

Vzw De Walhoeve richt zich op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun leefomgeving met een ondersteuningsnood in de omgeving van Westvleteren. Het project STEAM*stars* brengt jongeren uit de jeugdzorg via STEAM gerichte activiteiten (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) in contact met wetenschap, technologie en kunst. Dit gebeurt via interactieve ervaringsgerichte activiteiten voor jongeren die worden begeleid door vzw De Walhoeve en door de deelnemende partnerorganisaties: Xplo vzw campus Roeselare en Vzw De Loods. Meer informatie

Oranjehuis

Vzw Oranjehuis is een centrum voor actieve netwerkontwikkeling en omgevingsondersteuning in Kortrijk dat al jarenlang werkt met jongeren en jongvolwassenen die in zeer moeilijke situaties en gebroken contexten verkeren.  Steeds meer jongeren raken geïsoleerd van onderwijs, hobby's en het eigen gezin. Oranjehuis wil daarom met het project Atoom80 leren (leven) mogelijk maken. Samen met de jongeren en ouders gaan ze op zoek naar acties van betekenis en zingeving, vanuit de overtuig dat leren verder kan gaan dan enkel wat er op de schoolbanken gebracht wordt. Meer informatie

Pieter Simeon

Jongerenwerking Pieter Simeon is een jongerenwerking uit het Limburgse die jongeren trajecten bieden waarbij ze bij voorkeur in hun persoonlijk netwerk blijven of op een plaats waar zich de meest ontwikkelingskansen voordoen. Voor sommige jongeren betekent dit een plaats in een leefgroep, voor andere jongeren kan dit anders zijn. Met hun project willen ze inzetten op alternatieven voor residentiële plaatsingen. Zo willen ze samen werken met campings, kleinschalige landbouwbedrijven en hostels om een positieve plaats te creëren voor jongeren in de natuur of in de privésfeer bij mensen. Meer informatie

Giften voor de projecten van onze leden en andere initiatieven zijn altijd welkom via de website: www.jezofficial.be.

Bron: https://www.jezofficial.be/