Het is steeds moeilijker om personeel te vinden en houden, zowel binnen jeugdhulp als in de belendende sectoren. Om toe te werken naar een beter beleid en als sector de juiste keuzes te maken is het belangrijk het gesprek over wat ons werk zo waardevol en betekenisvol maakt aan te gaan en op zoek te gaan naar concrete mogelijkheden van ondersteuning voor de werkvloer.

We publiceerden eerder hierover een artikel en organiseren op 8 december over dit thema een studiedag in Gent (zaal De Zulle) in samenwerking met Wilde Zwanen, AP Hogeschool Antwerpen en HOGENT. Ook Delphine Levrouw (doctoraatsstudent Ugent / beleidsmedewerker Opgroeien) zal er spreken over haar onderzoek dat zich dit jaar focust op de job van de begeleider in de residentiële jeugdhulp. Bram Antheunis sluit mee aan met een insteek vanuit Opgroeien.

Volledig programma:

 • 9u30-10u:  Instroom
 • 10u-10u30: Intro door Jo-In met kadering van de problematiek personeelstekort en het belang van inzet op welzijn en welbevinden op de werkvloer nalv eerdere bevragingen en publicaties.
 • 10u30-12u: Wilde Zwanen biedt zicht op tools om welzijn en welbevinden op de werkvloer te verhogen. Er wordt ingezoomd op welzijn op het werk in een integraal kader, teams als kleinste bouwsteen van een organisatie en impact van structuur op de werkbaarheid van werk.
 • 12u-13u Middagpauze
 • 13u-13u45: Delphine Levrouw licht haar inzichten uit recent onderzoek vanuit UGent toe + Bram Antheunis brengt de visie op het thema vanuit Opgroeien.
 • 13u45-15u15: AP bespreekt het verloop en uitrol van hun recent onderzoek met duiding van het concept sociocratie en het integraal kader, aangevuld met getuigenissen uit de praktijk via filmpjes.
 • 15u15-16u: HoGent bespreekt het profiel van de jonge werknemer, de alumnibevraging, verworven inzichten pro- en contra werken in de sector en initiatieven die de brug tussen werkveld en onderwijs versterken.
 • 16u-16u30: Uitstroom + drankje.

Begeleiding:

 • Jo-In: Benjamien Calsyn & Kaat De Bock
 • Wilde Zwanen: Inge Ramboer, Els Vanparys & Petra Neyt
 • Agentschap Opgroeien: Delphine Levrouw & Bram Antheunis
 • AP Hogeschool: Sarah Verreyken & Bart Oste
 • HoGent: Leen Poppe, Katia Perquy & Mieke Blontrock

Wil je er bij zijn? Schrijf je dan zeker in via deze link:
https://www.jo-in.be/vorming/jo-studiedag-groeien-met-medewerkers-factoren-van-welzijn-en-welbevinden-binnen-de-vlaamse

Deze studiedag richt zicht op zowel beleidsmedewerkers, stafmedewerkers als praktijkwerkers. Let op, plaatsen zijn beperkt!

Jo-In