Een misdrijf verandert alles. Niet alleen daders en slachtoffers maar ook familieleden, buren, vrienden en collega’s dragen zware gevolgen. Het betekent vaak levenslang, voor zoveel mensen. Het project DIALOOG wil ons met de podcast ‘Iedereen Levenslang?’ vragen of het wel dàt is wat we willen. Want hoe we hier als samenleving mee omgaan, is wel degelijk een keuze.

DIALOOG is een initiatief van Avansa, De Huizen vzw en De Rode Antraciet. Het is een gemeenschappelijke noemer voor tal van sociaal-culturele activiteiten die als doel hebben het debat over een maatschappij gericht op herstel te voeden.

Herstel?

Opsluiting als antwoord op misdaad, daar is de publieke opinie redelijk unaniem over. Maar als het gaat over nieuwe kansen verlenen, dan stuiven de meningen uiteen en laaien de emoties hoog op. Nochtans, het eenzijdig repressief bestraffen van de dader helpt het slachtoffer doorgaans niet echt verder in het verwerkingsproces. Het biedt onvoldoende kansen tot een goede reïntegratie van de dader en maakt de samenleving niet noodzakelijk veiliger.

En hier knelt het schoentje. Begeleiding tot herstel en reïntegratie staat enorm onder druk, niet in het minst door onze overvolle gevangenissen. De hoge recidivecijfers in ons land zijn er het pijnlijke gevolg van: 50 tot 70% van de gedetineerden komt na de invrijheidstelling opnieuw in de gevangenis terecht. Bij wie start in jeugdinstellingen loopt het cijfer op tot ver in de 80%. Een groot contrast met Noorwegen, waar een herstelgerichte aanpak de norm is en de recidive zich beperkt tot 11%!

“Bij een vrijheidsstraf zou er aandacht moeten zijn voor herstel. Herstel van de schade diemen aanrichtte aan het slachtoffer en aan de maatschappij, maar ook herstel van zichzelf.Wat baat het als we door het straffen enkel schade toedienen aan de gedetineerde en nietinzetten op het herstellen van de samenleving?” Manu Pintelon en Marlies Gailliaert van DeHuizen vzw (partner van DIALOOG)

Iedereen Levenslang?

DIALOOG gelooft in een betekenisvolle gerechtigheid, een humaan strafbeleid en zinvolle detentie. Niet evident in een samenleving waar de roep naar strengere straffen alsmaar luider klinkt en de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds scherper worden. Door verhalen te delen via de podcast nodigen we iedereen uit om hier op zijn minst even over na te denken in dialoog te gaan met elkaar.

“Wij willen de mensen geen mening opdringen, dat werkt toch maar polariserend. We willen ze wel de kans geven om zich een gefundeerde mening te vormen.” - Kurt Declercq, sociaal cultureel werker bij Avansa en bezieler van DIALOOG

Het verhaal van Nick, Melinda, Ismail, Steven, Els en Dominique

De zes getuigenissen zijn rauwe verhalen van daders of slachtoffers, van alcohol- en/of drugsverslaving, van diefstal met geweld, over prostitutie en misbruik, tot zedenfeiten die we als maatschappij moeilijk kunnen aanvaarden. Allemaal vertellen ze ons hoe ze in de gevangenis terecht zijn gekomen, hoe ze hun opsluiting beleefden en hoe ze er weer uit kwamen. Ze vertellen eerlijk en open, zowel over de pragmatische details als over de menselijke en pijnlijke processen van schuldbesef en persoonlijk inzicht. Soms met succes, maar evenzeer met vallen en terug opstaan.

NICK (34 jaar – 9 jaar gezeten en ruim 4 jaar vrij)

Nick is geboren als kind van drugverslaafde ouders. Zijn kindertijd bestond uit kraakpanden, emotionele verwaarlozing en aangewezen zijn op zichzelf. In jeugd-instellingen maakte hij kennis met criminaliteit. Wat volgde was een escalerende reeks van inbraken, diefstallen en vecht-partijen met verwonding tot gevolg. Zijn straf heeft hij uitgezeten, zijn herstelbetalingen afgelost. Vandaag is hij getrouwd, vader van 3, zelfstandig dakwerker en bezieler van vzw Rebron. Gelukkig durft hij zichzelf niet noemen. Hij is wel dankbaar om het eerste warme familiegevoel in zijn leven.

MELINDA (50 jaar - 2 jaar gezeten waarvan 18 maanden in voorarrest - Sinds 2 jaar vrij)

Melinda was binnenhuisarchitecte, groot mooi huis, gelukkig getrouwd en 2 dochters op weg naar eenzelfde succesvol leven. Nadat haar man plots sterft en ze na eenzame en verdrietige jaren op de verkeerde vent valt, verandert alles. Wilde feesten, misbruik, drugs & alcohol om alles te doorstaan vullen haar dagen, tot …. Melinda wordt gestraft voor schuldig verzuim. Haar straf heeft ze uitgezeten. In de 2 jaar dat ze vrij is hield ze haar rolluiken gesloten, haar deur dicht en gaat ze 6 dorpen verder een blik soep kopen. Nooit zal het minderwaardigheidsgevoel dat verder versterkt werd in de gevangenis haar verlaten.

STEVEN (25 jaar - 5 jaar gezeten - 1 jaar vrij)

Tijdens een kindertijd van totale emotionele verwaarlozing leerde Steven dat agressie de enige manier was om zich te uiten. Niemand leerde of stimuleerde hem zichzelf te beheersen. Niemand weerhield hem ervan steeds dieper een wereld van alcohol, drugs en inbraken in te rollen. Een welzijnswerker van Back On Track (Oranjehuis vzw) die in hem gelooft, zijn vriendin en zijn kindje laten hem voorzichtig toe te dromen van beter. Hij hoopt dat iemand hem binnenkort een kans geeft als houtbewerker.

ELS (45 jaar - 1,5 jaar gezeten - 4 jaar vrij)

Relaties met foute mannen en uiteindelijk in aanraking gekomen met drugs, geldtekorten en drugs dealen. Een negatieve spiraal die eindigt in prostitutie. Sinds haar vrijlating is ze op zoek naar erkenning en waardering, en vraagt ze zich voortdurend af waar het is kunnen mislopen. Om een antwoord op die vraag te krijgen, volgt ze dure cursussen ‘neurolinguïstisch programmeren’, die ze bekostigt door… in de prostitutie te werken.

ISMAÏL (48 jaar - 2 jaar gezeten - 12 jaar vrij)

Vandaag is Ismaïl een bekende bokser. We kennen hem van de film ‘Cool Abdoul’, van vzw Touché, als vrome moslim en een warme papa. Zijn verleden was getekend door zware vechtpartijen, wapengeweld, afpersing en drugs dealen. Zijn verhaal is een waar succesverhaal. In de gevangenis is hij tot inkeer gekomen. Met de hulp van zijn vrouw en uit schaamte en angst voor zijn god is hij terug op het juiste pad geraakt. Zijn levenslang bestaat erin dat hij zichzelf zijn leven lang blijft bevragen.

Meer informatie

De podcast kan beluisterd worden via: https://bit.ly/podcast_Iedereen_Levenslang

Meer informatie? Bel of mail naar kurt.declercq@avansa.be - 0487/47.61.89

Project DIALOOG