Game(L)over is een online vroeginterventietool voor jongeren die riskant tot beginnend problematisch gamegedrag vertonen en voor hun ouders. In de gamerzone staan jongeren stil bij de plaats die gamen inneemt in hun leven. Hun ouders krijgen in de ouderzone tips om met hun kind het gesprek aan te gaan over gamen. Dit doen ze alleen of samen met een begeleider.

Benieuwd? Ontdek de tool op www.gamelover.be, lees hierover meer via: https://www.vad.be/artikels/detail/gamelover-helpt-jongeren-met-riskant-gameprofiel

De Druglijn I VAD