Kavel 15

Toch kwamen we via deze weg in contact met twee sociaal voelende particulieren, Herman en Lieve, die hun bouwproject ‘Kavel 15’ aan ons voorstelden. Met dit nieuwbouwproject willen ze vier studio’s creëren voor mensen die kwetsbaarder zijn op de huurmarkt. Vzw aPart engageert zich om twee van deze studio’s te huren voor 15 jaar en deze op onze beurt ter beschikking te stellen van jongvolwassenen die begeleid worden door Brug_9. De andere twee studio’s zullen worden gehuurd door vzw Thope. Om de huurprijs betaalbaar te houden zal er in 2022 een subsidie-dossier ingediend worden in het kader van de projectoproep ‘kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt” van de Stad Gent.

Met ons team dromen we ook van een woonplek voor de allerkwetsbaarsten uit onze doelgroep. Een plek waar ze mogen fouten maken en leren om uiteindelijk meer kansen te krijgen in de reguliere woonmarkt. Onze droom omvat één of twee modulaire woonunits op een vlot bereikbare en rustige locatie op grondgebied Gent. Voor dit project vonden we ook inspiratie bij de filosofie van Housing First: huisvesting is de eerste stap en wordt niet gekoppeld aan bijkomende voorwaarden, en tijdens het verblijf in zijn woonst wordt de huurder begeleid bij alle aspecten van zijn leven door een team. Het was fijn om vast te stellen dat ook het Bestuur van aPart zich engageert voor deze meest kwetsbare groep jongvolwassenen en ons groen licht geeft om dit project verder uit te werken in 2022.

Nest Invest & Brug_9

Een volgende brug werd geslagen met Nest Invest, een project ontstaan vanuit vzw Stappen. Nest Invest biedt de jongvolwassenen die in de Gentse regio uitstromen uit jeugdzorg een duurzame en kwalitatieve oplossing voor hun woonnoden: een kwalitatieve woning in combinatie met begeleiding van waaruit ze hun jonge leven verder vorm kunnen geven. Vzw aPart investeert financieel mee in dit project en werd lid van de raad van bestuur van vzw Nest Invest.

En tenslotte kwamen we in contact met het woonproject op de tijdelijke site van de Meubelfabriek in de Brugse Poort. Aangestuurd door de Taskforce Wonen van de Stad Gent werd er een caravan en een tiny house geplaatst waar thuisloze personen een onderdak kunnen vinden. Vanuit het buurtwerk zocht men een organisatie die begeleiding zouden kunnen bieden aan de tijdelijke bewoners van het tiny house. We hebben beslist samen te werken wat voor de beide organisaties mogelijkheden biedt: jongvolwassenen die door Brug_9 begeleid worden en thuisloos zijn kunnen hier tijdelijk onderdak vinden. De hieraan gekoppelde individuele begeleiding van de jongvolwassene en de gegarandeerde samenwerking maken het voor de buurtwerking en de Meubelfabriek mogelijk om, bij eventuele problemen, snel en samen naar oplossingen te zoeken. Van de bewoner wordt ook verwacht dat hij een aantal uren meedraait als vrijwilliger in de werking van de Meubelfabriek. Het is een veelbelovend project dat inzet vraagt van alle betrokkenen én tegelijk kansen biedt aan alle betrokkenen en zeker de jongvolwassenen die hier voor een kortere of langere periode zullen verblijven.

De beweging naar een diversiteit van woonvormen voor een diverse groep jongvolwassenen, die werd ingezet met het opstarten van de Kleinschalige wooneenheid, wordt nu verder uitgebreid. Om dit te realiseren is overtuiging en samenwerking onmisbaar: de overtuiging dat het hebben van een stabiele en veilige woonsituatie een noodzakelijke eerste stap is, een stap die nodig is voor iedere persoon om zich verder te kunnen ontplooien. Deze overtuiging leeft bij alle partners die deze projecten mogelijk willen maken.

aPart