Ontdek de aanbevelingen uit de richtlijnen van het Steunpunt WVG, tips, materialen en vormingen op het nieuwe platform Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Beter voorkomen dan genezen

Veel organisaties in de brede jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg hebben al een sterke visie en beleid over fixatie en afzondering. Dankzij goede preventie slagen zij erin het aantal afzonderingen en fixaties drastisch te doen dalen. 

Dat is een goede evolutie. Want fixatie en afzondering doen vaak meer kwaad dan goed, dat is wetenschappelijk bewezen. Cliënten en patiënten lijden eronder en ook hulpverleners voelen zich er zelden goed bij. Bovendien weegt fixatie of afzondering op de zorgrelatie, wat de kwaliteit van de ondersteuning onder druk zet. 

Nooit meer afzonderen en fixeren?

 Zo simpel is het helaas niet. Bij ernstig en acuut gevaar is fixatie of afzondering soms onvermijdelijk. Maar ook dan is een veilige, menswaardige zorg de enige juiste keuze. 

Duik in het nieuwe  platform 'omgaan met VBM'

Ontdek de aanbevelingen uit de richtlijnen, tips, materialen en  vormingen. Je organisatie, je team en jijzelf vinden er een antwoord op al je vragen.
   
Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen is een project van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Psyche en Icoba. Financiering en opvolging door het Departement Zorg in samenwerking met het agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.