Eenvoud en gebruiksgemak

Het centrale uitgangspunt van de applicatie is dat er meer tijd vrijkomt voor de begeleiders. Zij moeten zich zoveel mogelijk bezig houden met de jongeren, de administratieve taken zoals het registreren van contactmomenten mogen niet overheersen en te tijdrovend zijn.

Daarom bestaat JeugdLink uit een administratieve applicatie waarin er een helikopteroverzicht van de afdelingen, begeleidingen, modules etc.. aanwezig is. Daarnaast is er een simpele applicatie voor begeleiders waarin hun dagdagelijkse taken vervat zitten. Deze kan men kan gebruiken op zowel laptop, smartphone als tablet. Denk maar aan het eenvoudig registreren van contactmomenten (kan zelf via spraak-naar-tekst), de aanwezigheden bijhouden, noteren toegediende medicatie en tal van andere zaken zoals het netwerk van een jongere raadplegen via enkele simpele knoppen.

Achterliggend delen beide applicaties dezelfde databank waardoor alle ingevoerde gegevens mooi samenkomen in dezelfde databank. Op vlak van interne rapportage zijn er standaard heel wat dashboards met grafieken, statistieken en inzichten in mede de berekening van het modulair kwartaal.

Configureerbaar op maat

Iedere voorziening legt vaak zijn eigen accenten op de effectieve begeleidingstrajecten. Van afwijkende terminologie tot andere methodes die men hanteert. Daarom voldoet de meeste software niet aan de specifieke noden van een voorziening. Hier is bij de ontwikkeling van JeugdLink rekening mee gehouden. Zo is de applicatie eenvoudig te configureren op maat van iedere organisatie. De software is immers geen vaststaand pakket, maar een dynamisch gegeven dat afgestemd kan worden op maat van iedere organisatie uit de jeugdzorg. Zelfs nadat de applicatie al in gebruik genomen is.

Implementatie

Partijen die gebruik wensen te maken van het systeem betalen een maandelijkse licentiekost per gebruiker en een éénmalige opstartkost. Deze opstartkost bevat onder andere de migratie van bestaande dossiers uit BINC naar de applicatie om meteen aan de slag te gaan met gekende cliëntdossiers. Specifieke noden worden telkens bekeken om te configureren binnen de applicatie. Een implementatietraject duurt meestal ongeveer 3 maanden en wordt afgesloten door de migratie van BINC-dossiers en intensieve trainingen.

Meer weten: www.jeugdlink.be of info@jeugdlink.be

Behind Your Business