Alleen ga je sneller, samen ga je verder!

Opgroeien en Onderwijs, in samenwerking met EXPOO, verwelkomen graag  onderwijs-, jeugdhulp- en alle andere geïnteresseerde partners op de inspiratiedag van 20 juni in het Hendrik Conscience-gebouw in Brussel voor volgend programma:

 • 9u-9u30 onthaal
 • 9u30 –9u40 Verwelkoming door Els Meert, projectverantwoordelijke jeugdhulp-onderwijs, Opgroeien
 • 9u40 – 9u55 Cachet, de kracht van het verhaal. Als 16-jarige belandde Annick Seys in een jeugdhulpvoorziening. Intussen is ze een succesvolle onderneemster. In samenwerking met vzw Cachet brengt ze haar verhaal om zowel jeugdhulp- als onderwijspartners te inspireren.
Cachet is een organisatie door en voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp.
 • 9u55 – 10u10 Beleidsinsteek Onderwijs (onder voorbehoud). Elke Wouters, raadgever van minister van Onderwijs Ben Weyts, werpt een blik op het Vlaamse beleid vanuit Onderwijs in de samenwerking met Welzijn.
 • 10u-10 –10u40  Samenwerking onderwijs-welzijn in de praktijk: inzichten en resultaten (deel 1). De coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs en coördinatoren Samen Tegen Schooluitval delen hun bevindingen in de samenwerking tussen welzijn en onderwijs. Ze geven inzichten in inspirerende praktijken, leggen provinciale accenten en tonen de meerwaarde van het verbinden van deze expertises.
 • 10u40 – 11u00 pauze
 • 11u - 11u30 Samenwerking onderwijs-welzijn in de praktijk: inzichten en resultaten (deel 2). De coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs en coördinatoren Samen Tegen Schooluitval delen hun bevindingen in de samenwerking tussen welzijn en onderwijs. Ze geven inzichten in inspirerende praktijken, leggen provinciale accenten en tonen de meerwaarde van het verbinden van deze expertises.
 • 11u30 – 11u55 Kan onderwijs zonder welzijn en vice versa? Katrien De Maegd, onderzoeker van het EQUALITY ResearchCollective en lector in de lerarenopleiding HOGENT, onderzocht samen met collega’s de samenwerkingen tussen onderwijs en welzijnssector die als doel hebben gezinnen in kwetsbare leefsituaties beter te ondersteunen. De onderzoekers stelden vast dat die samenwerkingen broodnodig blijken, maar niet altijd evident zijn.
 • 11u55 – 12u15 Netwerk onderwijs-jeugdhulp in Aalst: inspirerende praktijk. Lieve Van Den Eeckhout van het flankerend onderwijsbeleid en Joke Van de Velde team veiligheid van Aalst nemen ons mee in hoe een lokaal netwerk met verschillende partners concreet vorm kan krijgen, na een krachtig signaal van heel wat jongeren met een ondersteuningsnood binnen onderwijs
 • 12u15 – 13u15 middagpauze
 • 13u15 – 13u30 Beleidsinsteek Opgroeien. Bruno Vanobbergen, Algemeen Directeur Opgroeien, situeert het belang van de samenwerking tussen onderwijs en welzijn binnen de contouren van het project Vroeg en Nabij
 • 13u30 – 13u50 Railz: op weg naar gepast onderwijs voor elke leerling, ook bij extreem externaliserend gedrag. Het Brusselse Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die staat voor begeleiding, zorg en onderwijs op maat van iedere leerling. Telkens opnieuw op zoek naar het meest passende leertraject met heel wat professionaliteit, geduld en geloof in de kwaliteiten van iedere leerling. Ine Christiaens, psycholoog en Lieselot Telen, coördinator bij Railz vertellen hoe zij de brede zorg in hun school organiseren.
 • 13u50 – 14u20 Samenwerking onderwijs-welzijn in de praktijk: aanbevelingen. De coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs en coördinatoren Samen Tegen Schooluitval formuleren vanuit hun expertise en ervaringen aanbevelingen voor het Vlaamse en (boven)lokale beleid en ter inspiratie voor het pedagogisch beleid van de school of de jeugdhulpvoorziening.
 • 14u20 – 14u40 Nieuwe autoriteit op het Kiel maakt een verschil! Medewerkers uit diverse sectoren getuigen wat Nieuwe Autoriteit teweeg bracht in de buurt en op school. Vanuit een gedeelde bezieling brengt men een warm (en inspirerend) verhaal vol passie!
 • 14u40-15u pauze
 • 15u – 16u Sofagesprek gemodereerd door Niels Hesselmans (woordvoerder Opgroeien). Samen met deze experten reflecteert Niels op een aantal beleidsaanbevelingen voor de samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn. Onderwijs en Welzijn verbinden is een oefening in het vinden van de juiste ‘taal’. Wisselleren en inspireren zet aan tot netwerkgericht denken en handelen. Maar hoe kan een netwerk meer zijn dan wat het vandaag is?

Met:

Michael David – Muzikant en shotgunfootballplayer
Elke Emmers – Prof. Inclusief onderwijs UHasselt
Hilde Timmermans – Gezinsbond
Johan Van Acker –  VCLB Waas en Dender
Luc Claessens – vzw Emmaus
Ludo Lemahieu, Aura - NAFT, coördinator lerend netwerk West-Vlaanderen
Alain Noëz – Pedagogische Begeleidingsdienst Mechelen- Brussel
Els Bertrands – Beleidsondersteuning UCLL, lerarenopleiding en voorzitter van het LOP Leuven BaO

Afsluiten doen we met drankje en hapje om elkaar te ontmoeten.

https://expoo.be/terugblik-inspiratiedag-onderwijs-%E2%80%93-opgroeien-een-gedeeld-verhaal

Els Meert I Opgroeien