Heel wat kinderen krijgen te maken met complexe en/of herhaalde traumatische ervaringen, zoals echtscheiding, geweld, psychisch lijden, verslavingsproblemen in het gezin, detentie of het overlijden van een ouder. Het ervaren van dergelijke trauma’s heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze impact beïnvloedt hun levenskwaliteit, veerkracht en copingstrategieën.

Het spreekt voor zich dat het voorkomen, herkennen en erkennen van trauma’s bij kinderen, maar ook het tijdig bieden van de nodige ondersteuning, belangrijke aandachtspunten zijn in een breed gezondheids- en welzijnsbeleid. Daarom gaf Minister Crevits de opdracht aan de Koning Boudewijnstichting om de eerstelijnsactoren te ondersteunen in hun omgang met trauma’s bij kinderen. De Stichting zal namelijk gedurende drie jaar werken aan een ondersteunend programma dat inzet op sensibilisering, preventie en aanpak.  

Dit programma wil verder bouwen op goede praktijken en maximaal aansluiten bij de noden van de verschillende actoren die werken met kinderen en jongeren. Via een uitgebreide terreinverkenning proberen we zo goed mogelijk de talrijke hefbomen en bestaande expertise in kaart te brengen.

Oproep

Ben je actor in de eerste lijn en wil je ons ondersteunen in deze terreinverkenning? Wens je meer info over het traject? Neem dan zeker deel aan één van de groepsgesprekken.

Deze groepsgesprekken gaan door op:

- 20 maart, van 13.30u tot 15.30u
- 21 maart van 14.30u tot 16.30u
- 23 maart van 19.30u tot 21.30u

Voor meer informatie en inschrijving, contacteer Ester De Doncker (dedoncker.e@kbs-frb.be)

 

Ester De Doncker I Koning Boudewijnstichting