Preventieve gezinsondersteuning

Het boek betreft een stevig onderbouwde handleiding voor een vierdelige vormingsreeks aan moeders en vaders/opvoedingsverantwoordelijken van kinderen tussen 12 en 18 jaar. Het gaat in eerste instantie om preventieve gezinsondersteuning en niet om het ‘oplossen’ van ernstige opvoedingscrisissen. Leren van elkaar vanuit gedeelde ervaring staat centraal. De schrijver roept dan ook meteen de lezer/praktijkwerker op om eigen ervaringen, good practices te delen (sven@oplossingsgerichtcentrum.be).

Doorheen het boek wordt duidelijk dat de aangereikte ideeën en methodieken evenzeer kunnen aangewend worden in individuele ondersteunende gesprekken met ouders (en in de eigen gezinssituatie, alsof die fundamenteel anders zou zijn). In het handboek wordt bovendien verwezen naar een webpagina waar allerlei praktisch materiaal aangeboden wordt ter ondersteuning van de vormingssessies. Een eenvoudige mail volstaat om het extra materiaal toegestuurd te krijgen. Het extra materiaal betreft een veelheid aan kaarten die kunnen voorgelegd worden aan de ouders en een powerpointvoorstelling die de verschillende sessies omhelst. Kortom, gebruiksklaar didactisch materiaal in een toffe lay-out.  

Oplossingsgerichte visie

Het boek is doordrongen van de oplossingsgerichte visie. Wie er al enigszins mee vertrouwd is zal vele zaken herkennen: de schaalvragen, het werken met positief zichzelf waarmakende voorspellingen, het peilen naar wat werkt, naar krachten, uitzonderingen en hulpbronnen … Gezag mag er gerust zijn. Het is niks vies in plaats van te zeggen ‘dit is niet fijn’, te stellen ‘dit gedrag is onaanvaardbaar en ik zal er alles aan doen om mij te verzetten tegen dit gedrag, en als ik het niet alleen kan, zal ik de hulp inroepen van anderen, ik wil voor jou zorgen en niemand zal mij van die taak ontslaan’.

De passage in het boek omtrent straffen liet me niet los: Straffen hebben vooral een signaalfunctie, markeren de grensoverschrijding maar kunnen bij over-hantering (inzetten op doorgedreven consequentie en negatieve consequenties bij negatief gedrag) enkel nog een impact hebben op de relatie ouder-kind. Een visie die ik volledig onderschrijf en die thuis -in mijn geval in het opvoeden van één dochter- intuïtief in de praktijk tracht gebracht te worden, maar die soms een pak meer alertheid behoeft in de werksetting van de leefgroep.

Handelingsrichtlijnen

De verschillende inhouden van het boek kennen een synthese in een schema met handelingsrichtlijnen bij verschillende niveaus van signalen: van gerust over ongerust tot echt bezorgd. Dit schema is bovendien nog meer samengevat op een handige steekkaart die je meeneemt (ook als bladwijzer) doorheen het lezen van het boek.

Heeft Sven me als ouder met dit boek geïnspireerd? Absoluut! Zie ik zaken toe te passen in gesprekken met ouders binnen mijn werkcontext? Met heel veel goesting! Ga ik met deze deviezen verder aan de slag met de collega’s om het pedagogisch beleid in ons OOOC verder vorm te geven? Met veel plezier ga ik deze uitdaging aan.  Ben ik er klaar voor om het integrale programma te leiden naar een groep ouders toe: … aarzeling …, maar dit is allerminst aan het boek gelegen en misschien is het ook hier een kwestie van … samen.

Bedankt Sven, een verbindende groet terug.

Waakzaam zorgen voor tieners

Sven Bussens
https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/waakzaam-zorgen-voor-tieners
Meer info

Vanessa Hoste I De Patio