Samen zetten ze hun schouders onder de transitie naar koolstofneutrale gebouwen en presenteren hun aanbod en enkele nieuwe initiatieven. Ook Bruxeo licht haar aanpak en ervaringen toe. Zij ondersteunen Brusselse voorzieningen in hun route naar energieneutraliteit in 2050.

Gebruik deze dag om helemaal bij te zijn met de nieuwe evoluties en verplichtingen maar ook om contact te leggen met de klantverantwoordelijken van het VEB, je concrete vragen rond klimaatsubsidies te stellen aan een VIPA-medewerker of collega voorzieningen te ontmoeten en ervaringen te delen.

Deelname is gratis! Meer info en inschrijven via: Studiedag 'Energietransitie in de welzijns- en zorgsector' | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be)

Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin