Wij vragen in deze omwenteling aandacht om gelijkenissen die uit de buik van jeugdhulp opborrelen tijdig te traceren en connectie te faciliteren. Als koepel willen wij onze rol als ondersteuner hierin opnemen en actief inzetten op die connectie.  Er zijn verschillende wegen om tot de ideale wereld te komen en we vermoeden dat die wegen onderweg zullen kruisen.

We moeten in ons denken durven vertrekken vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en gezinnen. Het is mede onze taak ervoor te zorgen dat jeugdhulp niet wordt ingeschakeld als alibi voor basisvoorzieningen (zoals onderwijs) en dat de rechten van kinderen en jongeren worden gerespecteerd. Tegelijk moeten we kinderen en jongeren actief emanciperen en platformen bieden waardoor ze hun stem kunnen laten horen en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Als we de teksten die we reeds ontvingen met goede wil lezen dan is in deze reconversie the sky the limit. Dat wil zeggen dat we radicaal mogen denken, dat we het bestaande kader mogen wegdenken en ons mogen baseren op niks minder dan het ideaal. Laat ons dat dan in deze fase vooral ook doen! Nu is het moment om voluit te denken, te spreken en te handelen. Wij roepen alle actoren op om dan ook radicaal te durven meedenken in dit verhaal.

We vragen hierbij als koepel aandacht voor taal als een belangrijk onderdeel van die omwenteling. Laat ons warme woorden hanteren en klare taal gebruiken die voor iedereen duidelijkheid schept, zowel voor de spreker als voor de aanhoorder. Kunnen we dan ook maar meteen starten met het woord reconversie te schrappen uit ons nieuwe woordenboek?…Wat vinden jongeren er eigenlijk van?

“Laat ons warme woorden hanteren en klare taal gebruiken die voor iedereen duidelijkheid schept, zowel voor de spreker als voor de aanhoorder.”

We vragen als koepel ook om in deze omwenteling aandachtig te zijn voor organisaties die op dit moment omwille van diverse redenen minder snel kunnen schakelen. Net zoals jongeren niet allemaal op hetzelfde punt in hun ontwikkeling staan zien we diezelfde diversiteit tussen organisaties. Ook al is de wil om maximaal te innoveren evengoed aanwezig, toch zijn er soms factoren die dat traject kunnen bemoeilijken. Hier moeten we, net zoals we voor jongeren platformen bieden, ook voor die organisaties voorwaarden scheppen zodat ook zij met de nodige ondersteuning toch de stap in die omwenteling kunnen zetten.

Die omwenteling van jeugdhulp zullen we niet alleen kunnen realiseren trouwens. Daar zullen ook administratieve instanties, scholen, gezondheidszorg en andere stakeholders hun steentje in moeten bijdragen willen we dit doen slagen. Er zal bovendien een sterke overheid nodig zijn om dit traject mee in goede banen te leiden. We vertrouwen erop!

Jo-In