In Gent zijn er elk jaar 50 jongeren van 18 jaar die uit de bijzondere jeugdzorg stromen en te kampen hebben met diverse woonproblemen. Gezien de oververhitte woningmarkt en de sterke zekerheid waarnaar verhuurders op zoek zijn, komen jongeren uit de jeugdhulp vaak terecht in weinig kwalitatieve woningen aan een hoge prijs.

Het ontstaan van NestInvest

Het project NestInvest kwam tot stand binnen de jeugdhulporganisatie VZW Stappen en is gegroeid vanuit deze problematiek waarmee jongeren uit de bijzondere jeugdzorg vaak te kampen krijgen. De begeleiders van VZW Stappen gaven aan dat er heel veel tijd wordt geïnvesteerd in het zoeken en vinden van geschikte woningen voor jongeren. Ze werden telkenmale geconfronteerd met een afwijzing ten opzichte van de verhuurmarkt enerzijds en hadden anderzijds geen tijd meer voor de inhoudelijke begeleiding. Gezien de huidige werkdruk binnen de jeugdhulpsector, de sociale taak van begeleiders en de huidige Gentse woningmarkt, blijkt deze taak vaak eindeloos en onhaalbaar te zijn.

De impact van een kwaliteitsvolle woonst kan zich voor kwetsbare jongeren uiten op verschillende levensdomeinen. Niet alleen bevordert dit de goede gezondheid en het algemeen welbevinden van jongeren. Een goede woonst speelt evenwel een rol bij de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen,  de verbondenheid en integratie binnen de samenleving en de start van een opleiding of een vaste job. Kortom, dit zijn allemaal elementen die sterk bijdragen tot het toekomstperspectief van onze jeugdhulpjongeren.

Woonrecht realiseren voor jongeren uit de Gentse jeugdhulp

NestInvest heeft de doelstelling om binnen de 10 jaar een 50-tal kwalitatieve units te verwerven en te verhuren aan deze kwetsbare groep van jongvolwassenen. Hiervoor hebben de Gentse jeugdhulporganisaties vzw Stappen, vzw aPart en Martens-Sotteau de krachten gebundeld en werd dit project via steun van de Koning Boudewijnstichting en het Gentse Sociaal Innovatiefonds project mogelijk gemaakt.

Hoe gaat NestInvest precies in z’n werk? Binnen NestInvest werd  er een tweeledige juridische constructie opgericht. Enerzijds is er de Nest impact invest BV die via middelen van privé-investeerders het nodige kapitaal ophaalt om te investeren in Gents vastgoed. De BV verhuurt vervolgens het verworven vastgoed aan de Nest woonrecht vzw die vervolgens instaat voor de verhuur van deze woonsten aan de jongeren komende uit de bijzondere jeugdhulp. Nest woonrecht vzw huurt ook van particuliere verhuurders en ontzorgt hen van vele problemen. Deze tweeledige structuur heeft als voordeel dat het sociale doel van de VZW en het investeringsdoel van de BV uiterst gescheiden blijven.

Daarnaast is er ook een engagementverklaring tussen NestInvest en de Context Begeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW) van de Gentse jeugdhulporganisaties zoals hierboven beschreven. Nest woonrecht vzw treedt dus zelf op als sociale huisbaas, wat ervoor zorgt dat de begeleiders van de jongeren ontlast worden en zich hoofdzakelijk kunnen focussen op hun begeleidingsrol.

Op deze manier slaat het project twee vliegen in één klap: de jongeren stappen in een positief woonproject met een correcte huurovereenkomst en verkrijgen daarbij de nodige begeleiding op maat. Eens ze op eigen benen staan of wanneer ze de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, zijn deze jongeren klaargestoomd om de private huurmarkt te betreden of kunnen ze een woning huren via het sociale huurstelsel.

Bovendien koopt en verhuurt NestInvest kwaliteitsvolle woningen in aantrekkelijke en veilige buurten. Idealiter zijn deze woningen en studio’s ook gespreid over de verschillende wijken binnen de Gentse regio. Op deze manier kunnen de jongeren een onafhankelijk netwerk opbouwen en blijven ze niet vasthangen in hun achtergrond van de bijzondere jeugdzorg.

De impact tot nu toe

Hoewel het project al enkele jaren werd uitgedacht en vormgegeven, zijn ze momenteel al één jaar effectief operationeel actief met de creatie van de nodige impact. Tot op heden werden er al 3 woonunits aangekocht via de private middelen en de lening bij de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast werden er ook al enkele woonunits gehuurd vanuit de vzw. Momenteel werden er op deze manier al 5 jongeren gehuisvest. De eerste signalen van de jongeren en hun omstaanders is dan ook zeer positief.

Momenteel is dit nog louter een Gents project. Gezien de algemene nood op de Vlaamse woonmarkt en de sterke vraag van jongeren uit kwetsbare situaties, kan het project zeker als betekenisvolle inspiratiebron dienen voor gelijkaardige projecten in andere regio’s.

Meer informatie

NestInvest is zowel op zoek naar privé-investeerders als verhuurders met een hart die graag willen investeren in dit project met groot maatschappelijk rendement in Gent. Ze staan ook open voor meer partnerschappen met voorzieningen die actief zijn binnen de Gentse jeugdzorg.

Voor meer informatie kan u steeds vrijblijvend terecht bij Jean-Marc Verwee, via jmverwee@nestinvest.be.

Meer informatie is ook terug te vinden via https://nestinvest.be/over-nestinvest/

Nora Cnockaert I Jongerenbegeleiding-Informant