In deze online cursus leer je de verschillende signalen kennen. Je krijgt een aantal aandachtspunten mee over het interpreteren van deze signalen en gesprekstips om ze bespreekbaar te maken. Er zitten twee concrete gespreksvoorbeelden in de cursus en de link naar motiverende gespreksvoering wordt gelegd.

Met deze online cursus willen we jeugdhulpverleners motiveren om alert te zijn voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen of gokken. Jongeren in de jeugdhulp zijn immers een kwetsbare groep om problemen te ontwikkelen door middelengebruik. 

 

VAD | Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs