Ik ben dankbaar Lore even gekend te hebben, als schrijfster en sociaal werkster. Ik ben dankbaar dat Lore goed omringd was door een liefdevol netwerk van mensen, zowel voor als na haar dood. Ze wordt niet vergeten, haar woorden en wie ze was worden niet vergeten. Haar drang om het goede te doen voor anderen wordt niet vergeten. Ik wil dit moment aangrijpen om haar te herdenken en te eren om de schoonheid in de eenvoud, waar ze oog voor had. Ik weet dat ze ook steeds een sterk pleidooi zou blijven voeren voor een empathische jeugdhulp met zorg voor jongere, context en jeugdhulpwerker, en ik wil en zal me hier vanuit mijn stoel ook steeds voor blijven inzetten. Omdat het waar is. Wie in de zorg staat en met jongeren werkt ziet vaak de schrijnendste zaken, komt met de ergste verhalen van misbruik in aanraking en moet dit allemaal zien te verwerken.  

Wanneer de persoonlijke veerkracht ondermijnd is en er is niet voldoende professionele steun en omkadering om hiermee om te gaan dan kan dit desastreuze gevolgen hebben. Depressies, donkere gedachten en zelfmoord zijn net zoals andere overdraagbare aandoeningen effectief besmettelijk. Wanneer je er herhaaldelijk mee in aanraking komt en zelf niet goed in je vel zit ben je extra kwetsbaar. Check dus niet enkel je collega’s maar check als hulpverlener ook bij jezelf aandachtig wat het met je doet om de verhalen van misbruik, depressie, zelfmoord van zo dichtbij en zo intens mee te moeten maken. Herken signalen van aanhoudende neerslachtigheid bij jezelf en anderen en durf erover te praten. Wees niet te trots of te beschaamd om (opnieuw) professionele hulp te zoeken die je kan (blijven) ondersteunen. Jeugdhulp kan een enorm mooi beroep zijn als je je gesteund voelt maar een nachtmerrie voor wie plots in een mentaal isolement verzeild geraakt.  

Het mentale welzijn van zowel jongere als begeleider zou numero uno moeten zijn op de beleidsagenda van al wie iets met de sector te maken heeft, laat ons daar verder werk van maken en volop inzetten op een open praat- en ondersteuningscultuur waarin niemand zich sterker moet houden dan hij is, waar er extra aandacht is voor draagkracht bij jonge moeders en waar ook de ondersteuners zich ondersteund weten. Lore, we denken aan je, we nemen je verhaal mee voor de rest van onze reis. Soms loodzwaar, soms vederlicht.

Hulp is beschikbaar, praat vandaag nog met iemand!

https://www.preventiezelfdoding.be/

https://www.zelfmoord1813.be/

Benjamien Calsyn I Jo-In