‘Fijn om feedback te krijgen’

De Schommel vzw is een organisatie die gezinnen met jonge kinderen (0-12j) begeleidt waar het opvoedingsproces tussen ouder en kind dreigt vast te lopen of vastloopt. De Schommel vzw heeft vestigingen in Averbode, Tienen en Leuven.

De basis van de praktijk is een 6-delige oudertraining ‘Omgaan met moeilijk gedrag'. Ouders krijgen concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van hun kinderen om te gaan. Die cursus herwerkte Laurien en haar collega’s tot een uitgeschreven train-de-trainer vorming. Andere CKG’ s volgden al de opleiding en Laurien hoopt dat er nog veel zullen volgen, zowel CKG’ s maar ook CIG’ s of andere organisaties die werken met ouders.

De commissie oordeelde over de praktijk dat ze wel nog zoekende is en dat de theoretische onderbouwing beperkt is tot verwijzing naar bronnen en kaders. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd. “Dat klopt ook wel”, zegt Laurien. “We zijn een prille praktijk en we hebben nog niet de tijd en de middelen gevonden om het wetenschappelijk te laten onderzoeken of een impactmeting te doen. Bij deze een oproep: als er een hogeschool of een universiteit is die zich wil laten inspireren: altijd welkom bij ons (lacht).”

Gereviewd. En nu?

De praktijk staat nu mooi te ‘blinken’ op de databank op de site van Opgroeien. “Super trots dat we daar mogen staan”, zegt Laurien. “We kregen al wat positieve reacties en ook vragen om een extra training te mogen verzorgen.” De training dient ook als inspiratie voor andere organisaties. “Ik vind het fijn dat de praktijk ‘overdraagbaar’ is geworden en zo los komt van onze eigen organisatie.”

Natuurlijk kost het tijd en energie om de praktijk te beschrijven en in te dienen. “Ja, het was intensief”, bevestigt Laurien. “Ik had wel het voordeel dat ik al wat materiaal liggen had, de cursus was al in grote lijnen uitgeschreven. Toch loont het de moeite. Ik zie het als een investering om je eigen praktijk te verbeteren.”

De publicatie op de databank houdt een erkenning in, zegt Laurien. “Ik beschouw het wel als een mooi signaal vanuit de overheid dat we kwaliteitsvol bezig zijn. Dat we dit niet zomaar uit de losse pols hebben geschud.”

Link naar de databank kwaliteitsvolle praktijken: https://www.opgroeien.be/kennis/databank-kwaliteitsvolle-praktijken/oudertraining-omgaan-met-moeilijk-gedrag

PeterJan Bogaert – beleidsmedeweker Opgroeien | EXPOO, Expertisecentrum Opvoeden enOpgroeien.