Een samenspel van factoren zorgt ervoor dat sommige jongeren moeite hebben met voltijds schoollopen. Om een volledige schooluitval en intensievere hulpverlening te voorkomen, biedt Kruispunt school vervangende dagbesteding aan. Kruispunt begeleidt jongeren die het tijdens de schooluren tijdelijk of structureel moeilijk hebben.

Kruispunt handelt zoveel mogelijk vraaggestuurd en op maat van elke jongere. In overleg met zijn of haar context en de doorverwijzers worden doelstellingen opgesteld. Ze houden daarbij rekening met individuele mogelijkheden, kwaliteiten en interesses. De ‘ateliers’(ondermeer kook-, tuin- , crea-, fiets-,kunst-, sport- en houtatelier)worden in zeer kleine groepen georganiseerd onder begeleiding van medewerkers. Kruispunt stimuleert jongeren om ook zelf voorstellen te doen.

Wat zeggen de jongeren?

“Op school ervaar ik veel druk en word ik geregeld geschorst omdat ik moeilijk om kan met mijn smartphone. Ook kan ik heel snel boos worden. Geregeld werd ik dan ook geschorst. Vanuit de zorggroep werd Kruispunt voorgesteld als schoolvervangend traject. Er zijn telkens leuke activiteiten en er is steeds iets te beleven. Ik krijg tijd om dingen op mijn eigen tempo te ontdekken en uit te proberen. Dankzij de begeleiding is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid.”

Joopie, 15 jaar

“Omdat het op school vaak te druk voor mij is, ga ik slechts halftijds. Ik zit echter teveel voor het scherm waarop de zorggroep mij aangemeld heeft voor Kruispunt. De begeleiding helpt me vooral stapsgewijs in mijn groei naar zelfstandigheid. Ik zou graag zelfstandig gaan wonen en de activiteiten helpen me daarbij. Zo knappen we samen met de begeleiding meubelen op of maken we dingen.”

Liese, 21 jaar

Interesse? Ga zeker eens een kijkje nemen op woensdag 17 mei, doorlopend van 13u30 tot 16u30 ( Lichtervelde straat 6, 9810 Eke-Nazareth) en geniet van een hapje & drankje, een rondleiding en een kennismaking met de werking! MFCWagenschot - Pedagogisch centrum Wagenschot

Hélène Verplaetse - Kruispunt