Jouw idee over online samenwerken in jeugd-, gezinshulp en opvoedingsondersteuning

In opdracht van het agentschap Opgroeien gaan onderzoekers van UCLL, AHS en SAM graag met jou in gesprek daarover. Zo kunnen we op zoek gaan naar de do’s en dont’s, aanbevelingen voor de overheid en mogelijke tools voor het werkveld en cliënten.

Jouw medewerking is daarbij cruciaal. Dus laat je stem horen voor 27/11/2021 en neem deel aan een focusgroep (meerdere data in november, inschrijven via dezelink) of een digitalebevraging (via deze link) en bepaal mee de toekomst van digitale samenwerking.

Stijn Custers I UCLL