Kinderen die thuis geweld meemaken, voelen zich vaak alleen met hun ervaringen. Vaak weten hun leerkrachten niet dat er thuis sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Door de werkwijze Handle with Care kunnen leerkrachten direct steun bieden.

Hoe gaat het in z’n werk?

De politie heeft contact met Leerplicht na een incident met geweld bij een gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit wordt doorgegeven aan de school. Zij vertellen niet wat er precies is gebeurd, dit mogen zij uit privacyoverwegingen niet. Leerkrachten weten nu wel dát er iets ergs is gebeurd. Ze kunnen er bijvoorbeeld rekening mee houden als het kind zijn taken niet af heeft, of het kind extra positieve aandacht geven. Steun kan hem al in die kleine dingen zitten.

De resultaten zijn positief

De eerste resultaten in Heerlen, Wageningen, Achtkarspelen en Maastricht zijn positief. In een groot deel van de gevallen was de leerkracht nog nooit iets aan het kind opgevallen. Door het signaal konden kinderen eerder worden ondersteund. Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar wordt de werkwijze ook in een aantal andere regio’s uitgebreid.

De resultaten van de pilotfase zijn te lezen in dit eindrapport. De belangrijkste conclusie: in de drie pilotgemeenten is het gelukt op een structurele manier snel steun te organiseren. Zo is in 2019 voor meer dan 170 kinderen de dag nadat zij thuis ernstig geweld meemaakten, steun tot stand gekomen op hun school. Op dit moment krijgen iedere week 3 tot 5 kinderen die thuis ernstig geweld meemaakten wat extra aandacht. Ze worden geholpen met gemiste lesstof, stress of ontbrekend huiswerk en kunnen met hun leerkracht praten als zij dat willen. Deze steun versterkt de veerkracht van kinderen en helpt hen toe te komen aan leren en ontwikkelen.

Lees meer