Positieve bewustmaking

De voorbije 20 jaar zij we volop aan het verbouwen, renoveren, en nieuwbouwen geweest. In de eerste plaats vanuit de noden van de kinderen, ouders en medewerkers maar terzelfdertijd ook vanuit klimaat en energiebesparende insteken. Energiebeleid in onze organisatie is geen procedurekwestie of grote ideologische kwestie, het is een huismentaliteit geworden. Dit konden we realiseren door zowel bij mezelf als bij 1 administratief medewerker dit thema mee op te nemen in onze dagelijkse bezigheden.

Het eerste jaar gingen we in alle ruimtes langs en waar nodig wezen we op energieverspilling. Ooit zijn we gestart met de maandelijkse meteropnemingen en waar nodig plaatsten we tussentellers. Dit doen we nog steeds. Het verbruik werd zowel via interne mail en op overleg bij alle teams regelmatig tijdens het jaar bekend gemaakt. Jaarlijks werd ook de totale factuur gepresenteerd.

Vanuit deze realiteit konden medewerkers dromen, wat zouden we met dit budget kunnen realiseren in de leefgroepen, administratie, keuken…Het jaar erop konden de teams hun aankoopvoorstellen formuleren, ze slaagden in 20% minder energieverbruik zonder investeringen. Onder andere door alle wasmachines, droogkasten, vaatwassers te programmeren op enkel nachttarief. Deuren dicht, lichten uit, geprogrammeerde kamerthermostaten...noem maar op.

Opfrissing

In een volgende fase hebben we van elke kleine opfrissing, renovatie of verbouwing gebruik gemaakt om stapsgewijs ruimte per ruimte maximaal te isoleren. Waar geen buitenmuur isolatie mogelijk was verschenen er binnenwanden met 14cm rotswol. Alle ramen werden vervangen door superisolerend glas. Alle daken werden 24cm dik geïsoleerd en waar het kon verdwenen oude vuile gevels en kwamen er nieuwe frisse gevels met 14cm buitenmuur isolatie.

Los van elektriciteit en warmtebesparing hebben we ook zeer intensief ingezet op de recuperatie van regenwater. In elke buitenruimte kwam er maximale opslagcapaciteit onder de tuin, parking, binnenkoer. Als je weet dat we per dag minimaal 11.000 liter water nodig hebben voor toiletspoeling, douches, kinderbaden, wasmachines , dan deden we hier onmiddellijk een besparing van 90% op onze drinkwaterfactuur. Wat neerkomt met de huidige waterprijs op een besparing van ongeveer 37.000 euro per jaar. Met al deze gespreide en betaalbare investeringen konden we door minder energie uitgaven onze investeringen financieren.

Vele kleintjes

Hier zit de klepel van het verhaal: kleine energie besparing na besparing creëert financiële ruimte voor grotere investeringen, met nog meer terugverdieneffect op korte, middellange en lange termijn. Na een nieuwe energiescan tekenden we ook in op klimaatsubsidies waar we verder jaar na jaar mee aan de slag konden gaan en bijkomend meer en beter kunnen investeren.

Wist je dat we met met onze warmtepomp dit jaar tussen mei en september geen enkele euro uitgaven aan de productie van warm water voor onze leefgroepen en keuken? Uiteraard zorgen de zonnepanelen voor een grote meerwaarde omdat je per aparte teller het maximum vermogen van 10kwh mag installeren.

Ondertussen zijn er al diverse luchtwarmtepompen in gebruik ter vervanging van oude gasketels. Je kan deze nu ook zelf aansluiten op je installatie. Dit jaar leerden we dat we een overschot aan zonne-energie hebben die we in de weekends verliezen aan het stroomnet en volgend jaar zullen gaan opslaan in een batterij. Na al die jaren zagen we ons verbruik met ongeveer 60% dalen. Dit is alvast 60% die we straks niet aan woekerprijzen moeten betalen.

Ondertussen kregen al onze medewerkers reeds zelf ook de vraag voorgelegd hoe we de verdrievoudiging van onze energieprijzen deze winter samen kunnen opvangen. Samen denken en doen helpt en werkt. Hopelijk heb ik jou ook al wat warm gemaakt en heb ik een beetje licht in de duisternis gebracht om via kleine stapjes, jaar na jaar te komen tot een klimaatvriendelijke en energiezuinige organisatie. Ik wens je hiervoor veel energie!

Patrick Blondé I CKG Kapoentje