Monitoring

Sharon Vandekerckhove - inspecteur bij de lokale politie Kouter - en ’t Groot Hersberge - een residentiële voorziening jeugdhulp en afdeling van VZW De Patio - sloegen de handen in mekaar voor de jongeren in Torhout. Monitoring is daarbij het vertrekpunt, dit weliswaar zeer laagdrempelig.  

Jongeren binnen jeugdhulp hebben vaak reeds heel wat negatieve ervaringen gehad met politiediensten. Vaak komen zij met politiediensten in contact wanneer hun thuissituatie onveilig is, wanneer ze in contact komen met drugs, wanneer er op straat misdrijven worden gepleegd, in geval van bendevorming enzovoort. Programma’s op tv waarin de harde hand van de politie extra in de verf wordt gezet helpt hen niet af van hun perceptie.

Jongeren binnen jeugdhulp hebben vaak reeds heel wat negatieve ervaringen gehad met politiediensten.

Verbinding maken

Net door de samenwerking met de wijkagent willen we jongeren hun kijk daarop veranderen. ‘De politie, uw vriend’ wordt wel eens gezegd. Vanuit dat oogpunt probeert Sharon verbinding te maken. Op geregelde tijdstippen springt Sharon binnen in ’t Groot Hersberge om de jongeren te leren kennen, om een simpele babbel te doen, om een koffie te drinken of even mee te basketballen. Zij wordt een gekend gezicht en een aanspreekpunt voor jongeren wanneer zij tijdens hun vrije tijd in de stad aanwezig zijn. Sharon is meer dan enkel ‘iemand van de politie’. Net daarom probeert zij een evenwicht te vinden in het aanspreken van jongeren in uniform of in gewone kledij. Als wijkagente heeft zij oprechte interesse in jongeren, wil zij de tijd nemen voor hen. Zij wil er zijn voor jongeren en fungeren als klankbord om hun verhaal te doen, als een geïnformeerde betrokkene die helpt om jongeren de juiste richtingsaanwijzer te laten kiezen.

Door de samenwerking met de wijkagent willen we jongeren hun kijk veranderen.

De jonge leeftijd van Sharon (26 jaar) werkt drempelverlagend naar jongeren. Er wordt gezocht naar manieren om jongeren er te laten bij horen, om tijd voor zichzelf te hebben, zich aanvaard te voelen, dit via kleine dingen. Door dichtbij te zijn kan Sharon ook vroegtijdig verontrustende signalen opvangen en mee helpen aanpakken.

Torhout Beach

Naast de wijkagente wordt er in Torhout ook ingezet op georganiseerde vrijetijdswerking zoals Torhout Beach, getrokken door Julie Sap en de jeugdopbouwwerker Lars, met als doel onze jongeren veilig, geliefd en omringd te laten opgroeien. Met trots kijken we naar hoe al deze initiatieven jongeren bereiken, zowel jongeren uit jeugdzorg als andere jongeren van Torhout.

“It takes a village to raise a child”

Jolien Cornillie I De Patio