Situering MFC Wagenschot

MFC Wagenschot is een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder gesitueerd binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, gelegen in Nazareth. De voorziening biedt zowel residentiële, ambulante als mobiele hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.  MFC Wagenschot beschikt naast een dienst mobiele begeleiding, een leefgroepswerking en een kamertraining ook over een dagbestedingsdienst, waar jongeren die uitvallen op school een schoolvervangend aanbod krijgen aan de hand van talentgerichte ateliers. In onze hulpverlening vertrekken we telkens vanuit een positief mensbeeld, alsook werken we met talenten, kwaliteiten en sterktes van mensen met als missie samen sterker te staan in het creëren van kansen.

Inspirerende praktijken

Zelf ben ik tewerkgesteld als psycholoog binnen onze kamertrainingsgroep, waarbij we als team samen met de jongeren vanaf dag één toewerken naar een leven buiten de muren van de voorziening. Hierbij merk ik vanuit de begeleiding een grote nood aan meer kennis omtrent de sociale kaart en laagdrempelige websites rond het thema ‘welzijn’, die zij samen met de jongeren kunnen raadplegen. Wanneer in het verleden zo’n vraag gesteld werd, gaf ik telkens vraag gestuurd een opsomming van toegankelijke websites en/of te contacteren hulpverleningspartners. Tijdens een bezoek aan het CGG in Eeklo botste ik op de poster van De Plek, waarop een synthese werd weergegeven van nationale en lokale hulpverleningspartners. Hierop besloot ik een gelijkaardige affiche te ontwerpen, relevant voor onze doelgroep en regio.

Aan de slag

Ik ging aan de slag met behulp van een eenvoudige graphic design tool en mijn eigen ervaringen met het hulpverleningslandschap in de buurt. Dit vulde ik aan met de partners die ik tegenkwam via de websites van Awel, Wel Jong, de sociale kaart etc. De affiche wordt in alle leefgroepen en diensten uitgehangen, zodoende de jongeren te informeren over het zorglandschap en hen zelfbeschikking te geven over hun eigen trajecten. We merken op heden dat jongeren vaak kunnen aangeven dat ze het lastig hebben of met zorgen zitten, maar dit niet steeds kunnen concretiseren in gesprek met ons, omdat wij te dichtbij komen of te vaak aanwezig zijn waardoor ze zich schamen. Jongeren kennis meegeven over het bestaan van anonieme online chatplatformen, die dichter aansluiten bij hun leefwereld, stelt hen in staat op een veilige manier te spreken over wat hen bezighoudt en vragen te stellen aan gespecialiseerde hulpverleners.

Zichtbaarheid en continuïteit

Dat de poster op een zichtbare plek in de groep terug te vinden is, maakt gesprekken over welzijn makkelijker bespreekbaar voor onze begeleiders én de jongeren, en geeft de begeleiding wat meer kapstokken om samen met de jongeren aan de slag te gaan rond deze thema’s. Wanneer jongeren de voorziening verlaten, kunnen zij bovendien een uitgeprint exemplaar meekrijgen.

Wij moeten er ons als hulpverleners van bewust zijn dat wij slechts passanten zijn in het leven van de jongeren, en dat onze opdracht er dus uit bestaat de jongeren zo veel mogelijk tools en handvatten mee te geven om tijdens en na de begeleiding de regie over hun leven in eigen handen te nemen.

Ik beschouw deze poster allesbehalve als een afgewerkt instrument en gaf de collega’s mee mij zeker op de hoogte te brengen van wijzigingen in het zorglandschap. Daarnaast is het de bedoeling de poster periodiek te gaan evalueren in overleg met onze maatschappelijke dienst. Ik hoop andere voorzieningen te kunnen inspireren om zelf ook aan de slag te gaan hiermee, en via netwerkmomenten te komen tot een vollediger plaatje van het hulpverleningslandschap, om jongeren te kunnen bijstaan bij elke hulpvraag die hun pad kruist.

Wil je de afbeelding in groot formaat ontvangen? Mail dan naar: fien.degroote@wagenschot.be

Fien Degroote I Psycholoog bij MFC Wagenschot