Peer-to-peer geweld is één van de meest voorkomende vormen van geweld waarmee kinderen en jongeren geconfronteerd worden. Ondanks dat dit soort geweld heel vaak voorkomt, slagen jeugdhulpverleners er toch vaak niet in om doeltreffend te reageren op geweld tussen kinderen en jongeren. Dit terwijl het net van belang is dat kwetsbare kinderen en jongeren waardig en respectvol behandeld worden om onderlinge banden te kunnen ontwikkelen. Het is dus van groot belang dat jeugdhulpverleners over de tools beschikken om in te zetten op preventie van peer-to-peer geweld, het geweld kunnen identificeren en hierop ook gepast kunnen reageren.

Applying Safe Behaviours, mede gefinancierd door het programma voor rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie, wordt gecoördineerd door SOS Kinderdorpen internationaal. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de verenigingen SOS Kinderdorpen in België, Frankrijk, Italië, Roemenië en Spanje.

De Safe Behaviours- methode

Om het probleem van peer-to-peer geweld te begrijpen, voorkomen en aanpakken, worden kinderen, jongeren en jeugdhulpverleners opgeleid en geïnformeerd. Enerzijds zullen kinderen en jongeren in staat zijn om de Safe Behaviours methode toe te passen in hun dagelijkse leven om zo een veilige omgeving te creëren voor zichzelf en anderen. Anderzijds zullen jeugdhulpverleners en anderen beter in staat zijn om geweld tussen kinderen en jongeren te voorkomen en aan te pakken.

De Safe Behaviours methode bestaat uit verschillende uitgangspunten:

  • Het recht op veiligheid: kinderen hebben het recht om zich altijd veilig te voelen (bv: hun eigen emoties begrijpen, risico’s onderscheiden…)
  • Gebruik van het netwerk: kinderen moeten weten dat er altijd iemand is om mee te praten bij problemen of vragen
  • Lichaamsbewustzijn, zelfbeschikking, ieders persoonlijke ruimte, grenzen en toestemming

Acties

In het project worden de volgende acties geïmplementeerd:

  • Workshops: 165 Belgische kinderen en jongeren worden versterkt om in hun dagelijks leven technieken toe te passen op basis van de Safe Behaviours methode
  • Face-to-face trainingen: 62 jeugdhulpprofessionals worden getraind in het voorkomen, identificeren van en reageren op peer-to-peer geweld, waarbij het belang van het kind centraal staat.
  • Twee online sensibiliseringsmodules: één module voor kinderen en jongeren en één module voor jeugdhulpverleners en andere betrokken actoren.
  • Beleidsaanbevelingen op basis van gegevens en uitwisselingen met actoren en beleidsmedewerkers.

Een belangrijk element hierbij is dus de online sensibiliseringsmodule voor jeugdhulpverleners en andere betrokken actoren. De opleiding duurt een 65-tal minuten en focust op de verschillende oorzaken van peer-to-peer geweld volgens jongeren én de zaken waar volwassenen volgens jongeren rekening mee moeten houden indien ze kinderen en jongeren helpen die te maken krijgen met dit geweld.

Tot slot werd er ook een praktische gids ontwikkeld voor iedereen die zorgt voor en werkt met kinderen en jongeren met risico op peer-to-peer geweld. Het doel van deze praktische gids is dan ook om informatie te geven over hoe kinderen en jongeren in alle situaties kunnen worden geholpen en ondersteund, zodat er wordt bijgedragen aan het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen en jongeren.

Meer informatie over het ‘Applying safe behaviours’ project en de daarmee gepaard gaande acties, vind je op de website: https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten/applying-safe-behaviours-preventie-van-en-reageren-op-geweld-tussen-jongeren

Nora Cnockaert I vzw Jongerenbegeleiding-Informant