Een hele waaier aan onderwerpen zal aan bod komen:

8 oktober 

 • 10.00u-10.45u: Kick Off, overzicht van de verschillende veranderingen en initiatieven
 • 11.00u-11.45u: Impact klimaatuitdaging op de welzijnssector

12 oktober 

 • 10.00u-10.45u: Praktijkervaringen gratis energiescans 
 • 11.00u-11.45u: Praktijkervaringen klimaatsubsidies  
 • 13.45u-14.45u: Europese en Vlaamse Klimaatdoelstellingen, subsidiemechanismen buiten VIPAen EPC NR  

14 oktober 

 • 10.00u-10.45u: Nulmeting 
 • 11.00u-11.45u: Raamcontracten energiebesparing en -opwekking
 • 13.45u-14.30u: Burgercoöperatieven  
 • 14.45u-15.30u: Energieprestatiecontracten  

27 oktober 

 • 10.00u-10.45u: SustaCare 
 • 11.00u-11.45u: Klimaatvisieplan  
 • 13.45u-14.30u: ECG-matrix 
 • 14.45-15.30u: Welzijnsgroen 

29 oktober 

 • 10-10.45u: VIPA-criteria Duurzaamheid 
 • 11-11.45u: Green Deal ZORG

 

Onmisbare webinars voor alle klimaatverantwoordelijken en trekkers rond de duurzaamheidsmeter!

Klik hier voormeer informatie en inschrijving.

DEPARTEMENT WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Afdeling VIPA

T 02 553 32 41

Koning Albert II-laan 35 bus 34, 1030 Brussel

www.departementwvg.be

www.vipa.be