Dit boek is gericht aan allen die werken met jongeren en gezinnen in de jeugdhulp (coach, hulpverlener, begeleider, bemiddelaar, coördinator, …). Werken met kinderen en jongeren die gekwetst zijn kan best heftig zijn. Sommigen haken plots af, worden onverschillig, isoleren zich of dreigen uit het leven te stappen. Bij anderen uit de pijn zich in agressie, ruzies, wegduwen van hulp, roepen, weglopen of dingen stuk slaan. Dit van dichtbij meemaken, kan onder je huid kruipen en een team uit zijn lood slaan.

“Het is een geruststellende gedachte dat er zoiets als herstel bestaat. Herstel aanwenden als een kans om te leren en vooruit te gaan: dat zou een basispremisse moeten zijn voor iedereen die werkt in de sectoren waar kinderen en jongeren centraal staan.” David Lowyck, directeur Minor Ndako vzw

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op wat bij Ligand onder ‘herstelgericht werken’ verstaan wordt. Er wordt gekeken waar deze filosofie vandaan komt. Een aantal oriënterende denkkaders en inzichten alsook de belangrijkste herstelprincipes passeren de revue. Hoofdstuk 2 behandelt de belangrijkste methodieken binnen het herstelgericht werken en hoe die zich tot elkaar verhouden op het proactie-preventie-curatie-continuüm. Hier komt ook het concept hergo aan bod.

Hergo of herstelgericht groepsoverleg is de meest formele methodiek binnen het herstelgericht werken. Nog meer dan vroeger plaatst men bij Ligand in hun verhaal het belang van een herstelgerichte houding centraal. Dit lees je in hoofdstuk 3. Omdat het niet eenvoudig is om al deze inzichten en praktijken in een organisatie geïntegreerd te krijgen, is er in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht voor de verschillende uitdagingen en valkuilen die met een implementatie gepaard gaan.

In ervaringen van de voorbije jaren merkte Ligand het belang op van goed leiderschap. Al te vaak fungeren systemen als een keurslijf dat de ontwikkeling en groei van individuen afremt en daarmee ook het potentieel tot innoveren binnen een organisatie. Met het afbrokkelen van structuren en hiërarchieën is de kijk op leiderschap heel sterk veranderd. Hoe dit zich vertaalt in een herstelgerichte organisatie ontdek je in hoofdstuk 5.

Tot slot lees je in het laatste hoofdstuk tal van veel gestelde vragen (FAQ’s) waarbij herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk worden geplukt en worden voorzien van concrete antwoorden. Bruno Vanobbergen en Peter Casteur (Opgroeien) zien in het boek naast inspiratie ook een richting om anders te durven kijken, te blijven proberen, te innoveren en verandering in elke organisatie te zien. Het ultieme doel: uitsluiting vermijden, opnieuw verbinden, samenzijn, werken en leven.

Een must have voor elke medewerker in de jeugdhulp. Een boek dat stevig theoretisch onderbouwd is en je vooral ondersteunt met heel concrete methodieken om te werken aan een positief leefklimaat en conflicten te herstellen.

Acco -2020

Meer info: https://www.ligand.be/product-page/betersamen

Beter Samen!

Stijn Deprez / Michael Michiels
Meer info

Stijn Deprez / Ligand