Met het Charter timmer je ook aan de internationale reputatie van je bedrijf. Zo help je mee de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Deze werden door maar liefst 194 landen wereldwijd ondertekend. Voka werkt daarvoor samen met CIFAL Flanders/UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen.

Door te werken met de SDG’s als leidraad creëer je een breed draagvlak en boek je vooruitgang op economisch, sociologisch en ecologisch vlak. Ze zijn het kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid.

Basisprincipes

Wil je met jouw onderneming deel uitmaken van onze VCDO-community?

Dan zijn dit de vlakken waarop we je engageren:

 • Duurzaam ondernemen proactief integreren in het bedrijfsbeleid
 • Doelstellingen en concrete acties formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s
 • Rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie
 • Extern communiceren over je uitgevoerde acties

Waarom deelnemen?

 • Je neemt voorsprong in een onafwendbare internationale trend
 • Je creëert in je organisatie een draagvlak voor duurzaamheid
 • Je optimaliseert je proces en bespaart kosten
 • Je versterkt je internationaal imago
 • Je werkt gegarandeerd conform de sociale, welzijns- en milieuwetgeving
 • Je vermindert je ecologische voetafdruk
 • Je kan ervaringen delen met andere deelnemers

Verloop van het traject

 1. Kandidatuurstelling: elke Vlaamse onderneming kan zich kandidaat stellen voor deelname aan het VCDO, ongeacht de grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit.
 2. Kick-off en nulmeting: bij een eerste deelname wordt een conformiteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot de relevante wetgeving. Daarnaast zal er een nulmeting plaatsvinden waaruit mogelijke acties voortvloeien. Na de kick-off zal je samen met de adviseur duurzaam ondernemen een actieplan opstellen, op maat van je bedrijf.
 3. Tussentijdse adviesmomenten: tijdens deze adviesmomenten krijg je de mogelijkheid om een (digitale) afspraak te maken met jouw adviseur.
 4. Eindevaluatie: na afloop van het actiejaar word je bezocht door een evaluatieteam, samengesteld uit de coördinator VCDO én vertegenwoordigers van de evaluatiecommissie.
 5. Uitreiking: op basis van de evaluatie en eventuele aanvullende informatie die je ons verschaft, beslist de evaluatiecommissie of het VCDO kan worden toegekend.

Meer weten?
Kijk dan snel op www.voka.be/vcdo