Visie van waaruit gewerkt wordt

We vertrekken van het denkkader van EFQM en bekijken de organisatie in haar geheel. De focus ligt hierbij op het realiseren van de missie, waarden en strategische prioriteiten. Indicatoren zijn gedragen en goed geïntegreerd met de processen in de organisatie. We streven naar meerwaarde, gebruiksvriendelijkheid, eenvoud.

Doel

Op basis van de missie van de organisatie willen we een set indicatoren creëren om de werking op te volgen. We verkennen hoe deze indicatoren actief aan te wenden en hoe ze energie kunnen mobiliseren. We ontdekken hoe indicatoren duidelijkheid bieden en zelfsturing bevorderen.

Inhoud

  • Introductie over indicatoren: Is meten weten? Wat zijn valkuilen en succesfactoren? Hoe gaan we als hulpverlener meten op mensenmaat? Wat is de plaats van indicatoren in het geheel van organisatiemanagement? We gebruiken het EFQM-denkkader als basis.
  • Uitwerken van een indicatorenset: Hoe beginnen we eraan? We maken een inventaris van wat er al is en gaan na welke metingen echt meerwaarde bieden. We bekijken hoe een indicator op punt te stellen en denken na over de kwaliteitscriteria voor indicatoren.
  • Gegevens verwerken: We gaan aan de slag met data uit bestaande systemen zoals bijvoorbeeld het elektronisch dossier. We leren indicatoren gebruiksvriendelijk weergeven in tabellen en grafieken en verkennen de mogelijkheden in Excel om indicatoren te verwerken. Enkele begrippen uit de statistiek komen aan bod.
  • Opvolgen van indicatoren: Hoe de opvolging integreren in de verschillende afdelingen en teams? We streven ernaar om indicatoren constructief bespreekbaar te maken.
  • Actie op basis van indicatoren: Hoe kunnen we het resultaat van de indicator beïnvloeden en innovatie stimuleren?

Methode

De theoretische achtergrond wordt beknopt en overzichtelijk gegeven zodat we hier snel mee aan de slag kunnen. De sessies bestaan vooral uit begeleidde denkoefeningen waardoor de deelnemers hun eigen systeem stap voor stap opbouwen, actieve participatie is dus cruciaal. Goede praktijken, tips en tools van de deelnemende organisaties worden gedeeld. Belangrijk: deelnemen houdt in dat er tussen de sessies tijd voorzien moet worden voor huiswerkopdrachten.

Praktisch

Bij voorkeur 2 deelnemers van dezelfde organisatie. Doelgroep: kwaliteitscoördinator, leidinggevende, beleidsmedewerker.
Inschrijven kan via: http://jo-in.be/vorming/praktijklabo-effectmeting

Kostprijs

€ 480.00: Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 390.00: Ledenprijs

Wanneer?

Dinsdag 12 oktober (live, 9u30-16u30)
Donderdag 28 oktober (online, halve dag)
Dinsdag 23 november (live, 9u30-16u30)
Dinsdag 14 december (online, halve dag)

Locatie

2 volledige dagen op locatie & 2 halve dagen online (locatie wordt binnenkort bekend gemaakt).

Annemie Simkens is sinds 2005 erkend assessor voor EFQM internationaal en in Vlaanderen. Zij coacht organisaties om EFQM toe te passen in sectoren zoals welzijn, cultuur, ontwikkelingssamenwerking.