Fonds Filson Steers Mariman

Het Fonds Filson Steers Mariman, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting naar aanleiding van een legaat, bekroont een persoon die zijn of haar leven in het teken stelt van ‘de opvoeding van kinderen of jongeren’. Het Fonds reikt om de twee jaar 60.000 euro uit aan één laureaat, wat het tot een unieke Prijs in Vlaanderen maakt.

Lies Chromiak en Patrick Blondé zijn al 35 jaar toegewijd aan (jonge) kinderen en hun vaak kwetsbare ouders. Het begon met het gezinsvervangend tehuis 'Kapoentje' in Oostende, wat in 2001 een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning werd. In Kapoentje kunnen kinderen terecht als er sprake is van intrafamiliaal geweld, een plots overlijden, een vechtscheiding… Vanuit het centrum groeiden met regelmaat vernieuwende initiatieven, waarbij zoveel mogelijk het hele gezin wordt ondersteund. Zo startte in 2003 Kinfo, een van de eerste Vlaamse opvoedingswinkels, jaren voor er sprakewas van een decretaal kader voor opvoedingsondersteuning. Later volgden onder meer ’t Verschil, waar ouders samen met hun kinderen residentieel werden opgevangen en dat uitgroeide tot een uniek traject van gezinsondersteuning, het sociaal vakantiecentrum De Repoo waar kwetsbare jongeren op vakantie kunnen, en het Ontmoetingshuis dat zijn tijd vooruit was.

Sociaal-inclusieve kinderopvang

In 2014 lanceerden ze hun meest spraakmakende werking: de oudercrèche D’n Opvang, een sociaal-inclusieve kinderopvang waar kwetsbare ouders opgeleid worden tot kindbegeleider en zelf kinderen opvangen. Na positieve wetenschappelijk onderbouwde evaluaties wordt dit opleidings- en opvangmodel, dat ondersteund werd door het Kinderarmoedefonds, in een aantal andere Vlaamse steden toegepast en is er ook internationale interesse.

Het blijkt een zeer effectieve manier om tot verandering te komen: laten zien dat het kan, ook al vergt het vaak lef om de grenzen van de bureaucratie en procedures af te tasten. Het koppel Blondé-Chromiak is echter ook zeer betrokken buiten het eigen CKG, kritisch maar opbouwend als hun inbreng wordt gevraagd om het beleid voor jeugdhulp en de impact ervan op kinderen vorm te geven.

Emancipatorisch en participatief werken

“Lies en Patrick staan met hun voeten in de praktijk en leerden luisteren naar de verzuchtingen van kinderen en jongeren. Vanuit die basis ondernemen ze al 35 jaar acties om projecten op te starten, hiaten te agenderen in de sector, bij de centrale administraties en op bevoegde kabinetten. Ze communiceren en vertalen hun ervaringen naar het beleid. Hun impact op thema’s als participatie, toegankelijkheid én armoedebestrijding is groot. Lies en Patrick belichamen emancipatorisch en participatief werken. Aan het einde van hun carrière zetten ze zich nog dagelijks in om hun visie op gezinnen en sociaal ondernemerschap door te geven aan medewerkers”, zo beargumenteerde de expertenjury van de Prijs Filson Steers Mariman.

Op vrijdag 17 september wordt de Prijs Filson Steers Mariman feestelijk uitgereikt in De Grote Post in Oostende. Dit is de zesde editie van de Prijs. Voorgaande laureaten waren Majo De Saedeleer,voormalig directeur Stichting Lezen (2011), Chris Van Lysebetten, coördinator Habbekrats(2013), Loredena Marchi, directeur Foyer in Molenbeek (2015), Gerhard Jäger, drijvende kracht van Art Basics for Children (2017), en Ingrid De Jonghe, oprichtster van TEJO(2019).

Foto: © F. Toussaint

Contact

Perscontact:
Cathy Verbyst
02-549 02 78
0477-77 88 02

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2021/20210819AJFilson

Cathy Verbyst I Koning Boudewijnstichting