Lore zag het belang van het delen van verhalen, omdat delen helen is. Ik schaar mij volledig achter dit gedachtegoed. Ze had een vlotte pen en ik vond het dan ook een eer om via Agora webzine enkele van haar teksten te mogen delen. Wat had ik graag het vervolg hiervan gezien. Ik voelde meteen de kwaliteit en de oprechtheid in haar schrijfsels, van bij de eerste zinnen die ik las. Lore zou nog potten breken als schrijfster, nog vele harten raken en verzorgen en ik was blij hier op de eerste rij getuige te mogen van zijn.

Waarom ze een abrupt einde maakte aan dit boeiend verhaal is moeilijk te bevatten. Ze was zo trots op haar flinke zoon en haar veerkrachtige man. Het herinnert mij eraan hoe fragiel alles is, hoe fragiel ons geluk en ons ongeluk kan zijn en hoe snel een ongeluk gebeurd is. Dit had niet mogen gebeuren en we moeten er alles aan doen, als maatschappij, als mensen, om ervoor te zorgen dat personen in psychische nood tijdig de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Dit vraagt middelen, tijd en ruimte. Steun de zelfmoordlijn, haal het thema verder uit de taboesfeer en ZORG GOED VOOR ELKAAR! Niemand is gediend met een hardvochtige maatschappij. Noch je werknemer, noch je collega, noch je buur, noch je partner, noch je kind. Bouw samen aan een empathische wereld waar het welbevinden van mensen centraal kan staan en wees niet bang om te delen. Omdat delen helen is.

Je kan Lore postuum nog steunen met een gift aan het ‘Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de Zelfmoordlijn’, BE24 4338 1416 1138, met vermelding ‘Lore Eeckhout’.

Hulp is beschikbaar, praat vandaag nog met iemand!

https://www.preventiezelfdoding.be/
https://www.zelfmoord1813.be/

Benjamien Calsyn I Jo-In